นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2% ต่อปี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันยังอยู่ในระดับต่ำ และเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันที่ประชุมได้ปรับลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปีนี้ลงเหลือ 1.5% จากเดิมที่ 2.7% ทั้งนี้ตัวเลขการขยายตัวดังกล่าวได้มีการปรับขึ้นจากการประชุมเมื่อเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา ที่ประเมินไว้ว่าจีดีพีปีนี้จะขยายตัวต่ำกว่า 1% เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่มีความไม่แน่นอนสูงส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะฟื้นตัวได้เร็ว โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ 3.4-3.5% โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐและเอกชนที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้ย หลังสถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจน แต่ทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงจากการส่งออกสินค้า และการท่องเที่ยวที่อาจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนกนง.จะมีการปรับประมาณการตัวเลขการส่งออกในปีนี้ลงหรือไม่ คงต้องติดตามกาประกาศตัวเลขในวันที่ 27 มิ.ย. นี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยที่ 2%

Posts related