วันนี้(27พ.ค.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)จัดงานเสวนาสาธารณะแสดงความคิดเห็น เรื่องเตรียมการป้องกันปัญหา “ซิมดับ” เนื่องจากในวันที่ 15 ก.ย.57 จะสิ้นสุดระยะมาตรการเยียวยา คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ์  นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า ตอนนี้การโอนย้ายลูกค้าในระบบสามารถทำได้เพียงวันละ 6 หมื่นเลขหมายเท่านั้น ซึ่งจากระยะเวลาเหลือเพียง 4เดือนเท่านั้นที่จะสิ้นสุดระยะเวลาเยียวยาวันที่ 15 ก.ย.57 ทั้งนี้หากลูกค้าไม่ดำเนินการโอนย้ายออกจากระบบ ต้องประสบปัญหาไม่สามารถใช้บริการได้ การสิ้นสุดเลขหมาย รวมถึงค่าบริการที่ยังคงเหลือในระบบ โดยจากนี้กทค.บริษัท ทรูมูฟ จำกัดจะต้องดำเนินการและหาแนวทางในการคืนเงินให้กับลูกค้าที่ยังมีค่าบริการค้าง เพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามทรูมูฟ ยังมีลูกค้าในระบบที่ไม่ดำเนินการโอนย้ายอยู่ประมาณ 9 ล้านเลขหมาย ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถสอบถามสำนักงานกสทช.โทร 1200 ส่วนค่ายมือถือก็ดำเนินการส่งเอสเอ็มเอสให้ลูกค้าที่ยังไม่โอนย้าย เพื่อป้องกันปัญหาซิมดับเช่นกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.คาดโอนย้าย2 จี ไม่ทัน15 ก.ย.นี้

Posts related