วันนี้(14ส.ค.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมกสทช.ยังไม่ได้ข้อสรุปเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประกอบการกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ดิจิตอล ที่จะเข้าร่วมโครงการแลกคูปองเงินสดส่วนลด690 บาท อาทิ กำหนดทุนจดทะเบียนบริษัท จุดให้บริการหลังการขายและจุดรับแลกคูปองเป็นต้น โดยทั้งนี้จะนำเงื่อนไขดังกล่าวไปเปิดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม(โฟกัสกรุ๊ป)ให้ผู้ประกอบการทีวีผู้ประกอบการกล่องเซ็ตท็อป และกลุ่มเอ็นจีโอ ในวันที่ 20 ส.ค. นี้ ทั้งนี้ยืนยันว่ากสทช.จะสามารถแจกคูปองให้แก่ประชาชนได้ตามกำหนดคือวันที่15 ก.ย. นี้ โดยเบื้องต้นเป็นการทำงานคู่ขนานกันไป โดยติดต่อประสานงานกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ทำหน้าที่แจกจ่ายคูปอง กองสลากพิมพ์คูปอง เพื่อป้องกันการทุจริต นายฐากรกล่าวว่า กสทช.ยังได้มีมติให้ขยายรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. …เพิ่มเติมต่อไปอีก 30 วัน  โดยสาระสำคัญของร่างฯคือ การกำหนดระยะเวลาการจัดให้การบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้วสำหรับรายการกิจการโทรทัศน์ และรายการกิจการกระจายเสียง  เนื่องจากผู้ประกอบกิจการฯส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับร่างฯ และยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือประชาชน ให้มีความครบถ้วนมากขึ้น                   นอกจากนี้ยังเตรียมนำร่างประกาศกสทช. ที่เกี่ยวกับการถือหุ้นไขว้และกาาครอบงำธุรกิจในกิจการวิทยุโทรทัศน์ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นการทั่วไปของผู้มีส่วนได้เสีย โดยร่างประกาศดังกล่าวจะใช้เพื่อกำหนดให้ธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์ต้องขออนุญาตต่อกสทช.ในการจะควบรวมธุรกิจหรือการถือหุ้นไขว้เพื่อพิจารณาว่า จะเป็นการได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.ชงเงื่อนไข-คุณสมบัติคนแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์

Posts related