รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ คณะกรรมการ กสทช. ร่วมเดินทางตรวจสอบระบบคลื่นสัญญาณพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อตรวจสอบโทรศัพท์ทุกเครือข่าย โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดรถไดร์ฟเทส หรือรถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มาจากส่วนกลางและได้ทำการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณทั้ง 4 ภาคทั้งในส่วนพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีและใช้คลื่นสัญญาณที่มีมาตรฐานที่ดีอย่างทั่วถึง เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลนำกลับไปพัฒนาในอนาคต 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช. ตรวจสอบคลื่นสัญญาณมือถือทั่วไทย

Posts related