กสทช. ตั้งจุดรับคืนแบตเตอรี่มือถือเก่าทั่วกทม.-ปริมณฑล 300 จุด ดึงกรมควบคุมมลพิษ คัดแยกขยะพิษออกจากขยะทั่วไป  รองรับชิ้นส่วนมือถือพุ่งสูง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการใช้งานมือถือมีจำนวนมากกว่า 110 ล้านเลขหมาย ส่งผลให้ชิ้นส่วนมือถือมีจำนวนมากขึ้นตามการใช้งานที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า WEEE ที่เป็นซากผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งใช้งานไม่ได้ หรือไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงหมดอายุการใช้งานแล้ว  จึงจัดทำกล่องรับคืนแบตเตอรี่เก่า  ตั้งไว้บริเวณศูนย์บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าทั่วไป  กว่า 300 จุด ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจะร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปรวบรวมจัดการแยกขยะมีพิษดังกล่าวออกจากขยะทั่วไป สำหรับปริมาณข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า แนวโน้มปริมาณซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ.2556 มีปริมาณ 20.88 ล้านเครื่อง โดยโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้านมีสัดส่วนสูงสุด 9.14 ล้านเครื่อง และในปี พ.ศ.2557 คาดว่าปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มเป็น 22.08 ล้านเครื่อง ส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์มือถือ–บ้าน 9.75 ล้านเครื่อง และคาดว่าโทรศัพท์มือถือ -บ้าน จะเพิ่มเป็น 10.9 ล้านเครื่องในปี 2559 ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า การทิ้งซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่ปะปนไปกับขยะมูลฝอยชุมชน วัสดุห่อหุ้มโทรศัพท์และแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพ ผุกร่อน สารเคมีภายในที่เสื่อมสภาพจะไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม  จึงต้องจัดกิจกรรมรองรับขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม “คืนแบตเก่า เรารักษ์โลก” เพื่อให้ผู้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.ตั้งจุดรับคืนแบต-มือถือเก่า

Posts related