วันนี้(25มิ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ( สำนักงาน กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.(บอร์ดกสทช.) เห็นชอบนำโครงการแจกคูปองส่วนลดเงินสดสำหรับแลกซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีอะนาล็อกไปสู่ดิจิตอล ไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 4 ภูมิภาคโดยเริ่มจาก จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 ก.ค.57 จ.ขอนแก่น วันที่ 5 ก.ค. 57 จ.สงขลา วันที่ 8 ก.ค. 57 และกรุงเทพฯ วันที่ 10 ก.ค. 57เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทั่วถึง ในขณะเดียวกันจะได้เชิญตัวแทนคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ(คตร.)ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาร่วมรับฟังตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเพื่อร่วมพิจาณาข้อเสนอแนะร่วมกันสำหรับประเด็นที่จะนำไปรับฟัง ได้แก่มูลค่าราคาคูปองเริ่มต้น 690 บาท ตามประกาศราคาขั้นต่ำการประมูล จำนวนครัวเรือนที่แจกระหว่าง 22 ล้านครัวเรือน หรือ 25 ล้านครัวเรือน วงเงินที่ใช้สำหรับการสนับสนุนจำนวน 25,000 ล้านบาท คูปองส่วนลดสามารถนำไปแลกอะไรได้บ้าง โดยคาดว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นจะแล้วเสร็จภายในวันที่15 ก.ค. 57 และจะแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้ภายในเดือนก.ย. นี้“บอร์ด กสทช. 10 ท่าน ลงมติให้นำโครงการฯได้เปิดรับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งเข้า ม.28 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 ยกเว้น พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. และบอร์ดส่วนใหญ่เห็นว่าราคาคูปองควรตามประกาศฯ ราคาขั้นต่ำ 690 บาท แม้ว่าทางกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธาณะ หรือ กทปส. จะเห็นชอบราคาที่ 1,000 บาทแล้วก็ตาม ซึ่งบอร์ด กสทช.รับทราบมติ แต่ไม่ได้รับทราบราคาดังกล่าว ในขณะเดียวกันบอร์ดกสทช.บางท่าน มองว่าการแจกจ่ายคูปองควรให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อได้ทุกอย่าง อาทิ กะปิ น้ำปลา เพราะบางคนซื้อทีวีหรือกล่องเซต ทอป บ็อกซ์ มาแล้ว ดังนั้นคูปองต้องสามารถแลกคืนได้ทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่เฉพาะแลกได้ตามที่เคยกำหนด” นายฐากร กล่าวอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ กทปส.ได้เคยเห็นชอบโครงการคูปองในราคา 1,000 บาท และเห็นชอบแนวทางการแลกซื้อ โดยสามารถแลกซื้อกล่องเซตทอป บ็อกซ์ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเสาดิจิตอลเครื่องทีวีดิจิตอลที่มีตัวรับในตัว และกล่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี หลังจากนั้นจึงจะนำเข้าให้ บอร์ด กสทช.พิจารณาแต่ปรากฎว่าโครงการดังกล่าว ถูกคำสั่งจาก คสช. ให้ระงับเพื่อขอตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสก่อนหลังจากนั้นเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมาได้มีคำสั่งให้ปลดล็อกเพื่อดำเนินการต่อไปได้.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.ฟังความเห็นฯคูปองทีวีดิจิตอลส่อแว่วปรับลดเหลือ 690 บาท

Posts related