วันนี้ (20มิ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า กสทช.เข้าชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการคูปองเงินสดส่วนลดสำหรับนำไปแลกซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลต่อคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ(คตร.) ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เพื่อปลดล็อคโครงการแจกคูปองฯ ซึ่งคตร.จะนำไปเสนอหัวหน้าคสช.เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง ทั้งนี้ หากคสช.อนุญาตดำเนินโครงการต่อได้ กสทช.จะนำเข้าที่ประชุมกสทช.พิจารณาเร่งด่วนในวันจันทร์ที่23 มิ.ย.นี้เวลา 14.00 น . เพื่อเตรียมขั้นตอนการทำเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะอาทิ กระบวนการแจกคูปอง ,การขึ้นเงิน ,เงื่อนไขการแลกซื้อทั้งแบบ ทีวีที่มีจูเนอร์รับสัญญาณดิจิตอลในเครื่อง กล่องเซตทอป บ็อกซ์ระบบดิจิตอล กล่องเซตทอป บ็อกซ์ระบบดาวเทียมและเคเบิล , มูลค่าคูปอง 1,000 บาท ภายใต้กรอบวงเงิน 25,000ล้านบาท ให้แก่ประชาชนไม่เกิน 25 ล้านครัวเรือน ตามที่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธาณะ(กทปส.) มีมติ เป็นระยะเวลา15 วันจากเดิมที่กฎหมายกำหนด 30 วัน โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ภูมิภาคเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งคาดว่ากระบวนการรับฟังฯจะแล้วเสร็จประมาณ 15ก.ค. นี้ และแจกคูปองได้ประมาณกลางเดือนก.ย. นี้“กสทช.ต้องรอคำสั่งจากคสช.เพื่อปลดล็อก เบื้องต้นคสช.เห็นด้วยกับการแจกคูปองส่วนลดเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลแต่ต้องขอตรวจสอบความโปร่งใส เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ มูลค่าที่เคยมีมติไว้ 1,000 บาทนั้นเมื่อนำไปพิจารณาอาจจะเปลี่ยนแปลงปรับลดลงได้ เจ้าภาพการโครงการสนับสนุนคูปองฯยังเป็นกสทช.เช่นเดิม”นายฐากร กล่าวนอกจากนี้กสทช.ยังไม่ขัดข้องหากจะนำเงินจากการประมูลทีวีดิจิตอลจำนวน 50,862ล้านบาทในปัจจุบันและการประมูลในอนาคตเข้าเป็นเงินรายได้แผ่นดิน แต่ขอให้ดำเนินการออกประกาศ กสทช.ก็พร้อมที่จะปฎิบัติตาม รวมถึงจะส่งหนังสือสอบถามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ว่าควรจะแจกเป็นคูปองเงินสดส่วนลดหรือแจกเป็นกล่องเซต ทอป บ็อกซ์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.ลุ้นคตร.ปลดล็อกโครงการแจกคูปองทีวีดิจิตอล

Posts related