กสทช. เผยยอดผู้ใช้มือถือคลื่น 1800 เหลือประมาณ 7 ล้านราย พร้อมเร่งผู้ให้บริการโอนย้ายเบอร์ด่วน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า นับตั้งแต่ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ เพื่อเยียวยาผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นความถี่ 1800 MHz ให้ยังคงใช้งานได้ต่อเนื่องได้อีก 1 ปี เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีเวลาในการโอนย้ายไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายใหม่ตามที่ต้องการนั้น ล่าสุด จากข้อมูล ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2557 พบว่า บริษัท ทรู มูฟ จำกัด มีผู้ใช้บริการคงเหลืออยู่ในระบบ 7.1 ล้านเลขหมาย โดยเป็นเลขหมายที่มีการใช้งานประจำประมาณ 3.6 ล้านเลขหมาย และเป็นเลขหมายที่ใช้งานน้อยมากหรือไม่มีการใช้งานประมาณ 3.5 ล้านเลขหมาย ส่วนบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด มีผู้ใช้บริการคงเหลืออยู่ในระบบจำนวน 13,213 เลขหมาย ทั้งนี้ กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท ทรู มูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งรัดให้ทั้งสองบริษัทดำเนินการโอนย้ายผู้ใช้บริการ และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบข้อเท็จจริง และผลกระทบในกรณีที่ไม่ดำเนินการโอนย้ายเปลี่ยนไปใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่น   สำหรับแผนการโอนย้ายผู้ใช้บริการที่เหลืออยู่ในระบบ ทั้งสองบริษัทได้มีหนังสือเข้ามายังสำนักงานฯ เพื่อเสนอแผนดังกล่าวแล้ว โดย บริษัท ทรู มูฟ จำกัด แจ้งว่าจะขอดำเนินการโอนย้ายผู้ใช้บริการรวมถึงเลขหมายที่ไม่มีผู้ใช้บริการทั้งหมดไปยังบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งหาก กทค. เห็นชอบแนวทางดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการในทางเทคนิค การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เพื่อโอนย้ายผู้ใช้บริการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 เดือน ส่วนบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด  แจ้งว่าได้เร่งดำเนินการโอนย้ายผู้ใช้บริการที่เหลืออยู่จำนวน 13,213 เลขหมาย ออกจากระบบ ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2557 อย่างไรก็ดีประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นความถี่ 1800 MHz หากประสบปัญหาในการใช้บริการ ประสบปัญหาในการโอนย้าย สามารถร้องเรียนมาได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.เร่งผู้ให้บริการโอนย้ายลูกค้าคลื่น 1800

Posts related