วันนี้(6ส.ค.)ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค กรณี การแลกกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ หรือ เซ็ตท็อปบ็อกซ์ ดิจิตอล โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการที่ผลิตกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ องค์กรผู้บริโภค กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ บก.ปคบ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทคเข้าร่วมระดมความคิดเห็นน.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า เวทีดังกล่าวนี้ เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายมารับฟัง และรับรู้ และหาแนวทางแก้ไข กรณีการแจกใบปลิวเพื่อนำบัตรประชาชนมาแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ดิจิตอล โดยหลังจากนี้จะนำข้อสรุปที่ได้เสนอเข้าคณะอนุคุ้มครองผู้บริโภค และจะนำเข้าที่ประชุมกสท. ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนส.ค.นี้ด้านน.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า จากการทดลองสอบถามไปที่ตัวแทนขายกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ พบว่า มีการให้ค่าหัวคิว 15 บาท ต่อราย ที่สมุทสาคร แต่ ในกทม. ให้ 50 บาทต่อราย ซี่งพบว่า ยังมีการดำเนินการแจกกล่องอย่างต่อเนื่อง และยังไม่ได้หยุดการเดินสายขายกล่อง ผ่านผู้นำชุมชน ตามที่ กสทช. ได้ขอความร่วมมือส่วนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ระบุว่า สำหรับคูปองราคา 690 บาท นั้นคาดว่าจะมีผู้ประกอบการกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ทำการตลาดแบบไดเร็กเซลล์ มุ่งกระจายไปตามท้องถิ่นเข้าถึงผู้บริโภคทางตรงมากกว่า การไปวางจำหน่ายตามช่องทางร้านค้า แต่ทั้งนี้ต้องมีการออกหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องก่อน เสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนเข้าใจ และที่สำคัญคือผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตรงมา ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ที่ดำเนินการเก็บบัตรประชาชนแล้วอ้างนำมาแลกกล่องที่ผ่านมาถือว่าเป็นการกระทำที่ผิด เนื่องจากกสทช.ยังไม่กำหนดหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.เร่งแก้ปัญหาเก็บบัตรประชาชนแลกกล่อง

Posts related