วันนี้(23 มิ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)เปิดเผยว่า ที่ประชุมกสท. ให้บริษัท ไทยทีวี จำกัดซึ่งเป็นผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 2 ช่องได้แก่ ช่องไทยทีวี หมวดหมู่ข่าวสาร สาระ และช่อง LOCA (โลก้า) หมวดหมู่เด็กเยาวชนและครอบครัว ดำเนินการปรับผังรายการใหม่ให้เป็นไปตามกำหนดการของกสทช. และได้มอบหมายให้คณะอนุผังรายการและเนื้อหารายการ เชิญทั้ง 2 ช่อง เข้ามาพูดคุย ทำความเข้าใจในการปรับแก้ไขตามกำหนดและเงื่อนไขประกอบกิจการทั้งเนื้อหาสาระ และสัดส่วนตามหมวดหมู่ที่ประมูลได้ ภายใน 7 วันแล้วดำเนินการส่งมาให้สำนักงานกสทช.อีกครั้งสำหรับทั้ง 2 ช่องที่กสท.ให้ปรับแก้ไขนั้นถือเป็นการเตือนก่อน เนื่องจากเป็นปีแรกของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่ส่งผังรายการจึงต้องเรียกเข้ามาทำความเข้าใจโดยช่องไทยทีวี ต้องมีเนื้อหาข่าวสาร 50 % ตามที่กสทช.กำหนด จากที่ปัจจุบัน มีช่องรายการข่าวสาร10 รายการ ต่อ สัปดาห์ คิดเป็นจำนวน 39 %ในขณะที่ช่วงไพรม์ไทม์ ระหว่าง 18.30 น . – 22.30น. คิดเป็น 4 %เท่านั้น ส่วนช่อง LOCA (โลก้า) มีเนื้อหาข่าวสาร 25 % จากที่ปัจจุบันมีรายการข่าวสาร สาระ 17 รายการ คิดเป็น 13 % นอกจากนี้ยังได้อนุมัติช่องรายการแบบบอกรับสมาชิกเพิ่มเติมอีกจำนวน 57 ช่อง จาก 143 ช่อง นอกจากนี้ช่องที่เหลือให้เสนอคณะอนุคุ้มครองเชิญเข้ามาหารือ ส่งเทปย้อนหลัง และพิจารณาเอกสารเพิ่มเติม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.สั่งช่องไทยทีวี – ช่อง โลก้าปรับผังรายการให้ถูกต้อง

Posts related