นางเพชรพริ้ง สารสินผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่าการบินไทยได้รับ 3 รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจากสกายแทรกซ์ ในงานเวิลด์แอร์ไลน์ อวอร์ดส์ ประจำปี 2557 ที่สหราชอาณาจักร โดยได้รับรางวัลอันดับ 1ประเภทพนักงานสายการบินให้บริการยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และอันดับ 1ประเภทการให้บริการอาหารบนเครื่องบินชั้นประหยัดยอดเยี่ยม และอันดับ 3 สายการบินยอดเยี่ยม ประเภทการให้บริการภาคพื้น “ตลอดเวลาที่ผ่านมาฝ่ายบริหารและพนักงานการบินไทยทุกคนได้ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ อีกทั้งบริษัทฯยังดำเนินการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่ดีที่สุด จึงนับเป็นความภูมิใจที่ได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยม3 รางวัลจากสกายแทรกซ์ ซึ่งหลังจากนี้การบินไทยยังมุ่งมั่นให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งความไว้วางใจจากนักเดินทางทั่วโลก” สำหรับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมประเภทต่างๆจากสกายแทรกซ์ได้มาจากการสำรวจความพึงพอใจของนักเดินทางมากกว่า 18.85 ล้านคน จาก 105 สัญชาติโดยทำการประเมินผลมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการของสายการบินต่างๆเริ่มตั้งแต่ก้าวเข้าสู่สนามบินจนถึงการบริการบนเครื่องบินอาทิ การให้บริการเช็คอิน ความสะดวกสบายของที่นั่งและภายในห้องโดยสารการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบิน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : การบินไทยกวาด3รางวัล

Posts related