ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุลรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในงานประชุมมอบนโยบายการทำงานของรัฐบาลให้กับส่วนราชการ เมื่อวันที่ 17ก.ย.ที่ผ่านมา ว่ารัฐบาลจะเร่งบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นมาในช่วงรัฐบาลก่อนโดยเฉพาะหนี้ที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าว ที่ส่งผลให้เกิดภาระหนี้สูงถึง 700,000ล้านบาทโดยจะขยายระยะเวลาใช้หนี้ออกเป็น 30 ปี โดยในช่วง 10 ปีแรก จะยังไม่ใช้หนี้เพราะหากใช้หนี้ตามแผนเดิมที่วางไว้ว่าจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี จะส่งผลให้งบประมาณแผ่นดินมาใช้ในด้านอื่นโดยแนวทางข้างต้น ถือว่าไม่มีความน่าเป็นห่วง เพราะเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้ว“เดิมสินค้าเกษตรของไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกมาตลอดเช่นยางพาราเป็นอันดับหนึ่ง น้ำตาลเป็นอันดับสอง แต่ข้าวเจอความชั่วไป 2 ปี เป็นอันดับที่สาม ซึ่งจากนี้ขอเวลา 2-3 ปี ขอให้ไม่ต้องห่วง เพราะเชื่อว่า ไทยจะกลับมามาได้โดยที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นแชมป์เปียนมานาน”ทั้งนี้ในด้านการดูแลผลผลิตทางการเกษตรจะต้องทำให้สำเร็จภายใน 1 ปี โดยปรับวิธีการให้เหมาะสม ซึ่งพืชแรกที่จะเร่งแก้ไขคือ ยางพาราเพราะปัจจุบันการใช้ยางพาราในประเทศมีสัดส่วนเพียง 10% จึงต้องหาแนวทางส่งเสริมเพิ่มขึ้น เช่นการส่งเสริมให้กลุ่มสหกรณ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าขณะเดียวกันยังต้องทำควบคู่กับภาคอุตสาหกรรมที่จะเน้นการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้และยังขอฝากให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในเขตชุมชนอย่างรวดเร็วซึ่งเรื่องทั้งหมดถ้าหากทำได้สำเร็จ เชื่อได้เลยว่า ประชาชนจะแห่มากราบไหว้แน่นอน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ขยายเวลาจ่ายหนี้จำนำข้าว 30 ปี

Posts related