นางอัมพวัน พิชาลัย ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือน ก.ค. 57 อยู่ที่ 107.70 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.16% แต่ลดลงจากเดือนก่อนหน้านี้ 0.08% และเป็นติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่2  เนื่องจากการเข้ามาบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการดูแลค่าครองชีพ การตรึงราคาสินค้า และการคืนความสุขให้ประชาชน รวมถึงราคาน้ำมันตลาดโลกไม่สูงและผลกระทบจากภัยแล้งไม่น่ากังวลอย่างที่ ประเมินไว้ ดังนั้นคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั้งปีจะลดลงจากเดิมที่ตั้งไว้ 2.4% เหลือ 2.35%  ซึ่งอยู่ในกรอบเดิมที่คาดการณ์ไว้ 2.00-2.8%“เรื่องของเงินเฟ้อถือเป็นข่าวดี 2 เดือนติดต่อกันทั้งในเดือน มิ.ย. และ ก.ค.  เมื่อรวม 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) 57 เงินเฟ้อสูงขึ้นเพียง 2.23% เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา  ขณะที่กรอบของกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ทั่งปีอยู่ที่ 2 -2.8%  ซึ่งนอกจากนโยบาย คสช.แล้วก็เป็นเรื่องของราคา น้ำมันตลาดดูไบที่ตั้งกรอบไว้  95-115  ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ปัจจุบันอยู่ที่ 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ในภาพรวมทั่วไปช่วงนี้เป็นฤดูกาลผลิตของผักและผลไม้หลายชนิดทำให้ราคา ผักและผลไม้สดลดลง  เนื่องจาก ภัยแล้งยังไม่ส่งผลกระทบมากนัก ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมาก”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คสช.คืนความสุขพาเงินเฟ้อลด2เดือนติด

Posts related