วันนี้(7ส.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พลตรี สุชาติ ผ่องพุฒิ รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร หัวหน้าคณะทำงานติดตามสื่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) เปิดเผยว่า ได้เรียกผู้ประกอบการช่องทีวีดาวเทียม12 ช่อง ที่ถูกระงับให้ออกอากาศตามคำสั่งของคสช.เพื่อหารือให้ผู้ประกอบการปฎิบัติตามเงื่อนไข ประกอบด้วย การเปลี่ยนชื่อช่อง ปรับผังรายการใหม่ และห้ามละเมิดคำสั่งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 97/2557 เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฎิบัติงานของคสช.และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้องปราศจากการบิดเบือนและความเข้าใจผิดอันจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมทั้งนี้ช่องดาวเทียมทั้ง 12 ช่องยังไม่ได้มีคำสั่งให้ออกอากาศได้ในขณะนี้เนื่องจากต้องพิจารณาว่าช่องดาวเทียมที่ถูกระงับนั้นปรับตัวหรือไม่แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่า หลังจากพิจารณาแล้วจะอนุญาตให้ออกอากาศได้หรือไม่เพราะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กสทช. อีกครั้งเนื่องจากทั้ง12 ช่องดาวเทียมต้องส่งแผนให้กสทช. เป็นผู้พิจารณา สำหรับช่องดาวเทียม 12 ช่องที่ยังไม่สามารถออกอากาศได้ในขณะนี้ ประกอบด้วย 1. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม MV 5 2. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม DNN 3. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม UDD 4. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเชียอัพเดท 5. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม P& P 6. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมโฟร์แชนแนล 7. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Bluesky 8. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม FMTV 9.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV 10. สถานีดาวเทียมฮอตทีวี 11.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเร็สคิ้วและ 12.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูประเทศหรือ คปท.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คสช.เรียก12ช่องดาวเทียมหารือปรับผังเปลี่ยนชื่อ

Posts related