นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก ที่นำระบบขั้นตอนทางราชการเข้ามาดำเนินการเช่นเดียวกับการประชุมครม.ได้เห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ปรับลดสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ด้วยการยกเลิกการให้ตั๋วโดยสารโดยไม่คิดมูลค่าหรือตั๋วฟรี และให้มีผลทันที ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ในฐานะหัวหน้าคสช.ได้มอบหมายให้พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.ไปทบทวนสิทธิประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจแห่งอื่นต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง“ในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสัญญาการจัดหาเครื่องบินของการบินไทย ที่ต้องกำหนดเงื่อนไขของอนุญาโตตุลาการในสัญญา ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ ขณะที่หัวหน้าคสช.ได้สอบถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อแก้ไขรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการตัดสิทธิประโยชน์ที่ไม่จำเป็นของรัฐวิสาหกิจออก จึงได้เริ่มที่การบินไทยก่อนโดยตัดเรื่องตั๋วฟรีของบรรดาบอร์ดออกไปให้หมด”นายอำพน กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาการบินไทย ได้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยปรับลดจาก 30 บัตร เหลือเพียง 10 บัตร เป็นต้น ซึ่งเมื่อดำเนินการกับการบินไทยแล้วก็จะดำเนินการกับรัฐวิสาหกิจแห่งอื่นออกไป ซึ่งขณะนี้หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ของคสช.กำลังดำเนินการอยู่แล้ว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คสช.ไฟเขียว ตัดตั๋วฟรีบอร์ดทีจี

Posts related