นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สมาคมผู้ผลิตสบู่ไทยผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือนและส่วนบุคคล ได้ทำหนังสือถึงกรมการค้าภายใน เพื่อแจ้งเรื่องการปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในส่วนของขนาดบรรจุสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ชำระล้างนั้น โดยสมาคมฯ ระบุว่า การที่กรมฯ ขอความร่วมมือให้สมาคมปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนั้น อาจเสี่ยงต่อการละเมิดพ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าพ.ศ.2542และอาจเป็นการเข้าข่ายการผูกขาด หรือการตกลงร่วมกัน เพื่อจำกัดการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการ ถือเป็นการกระทำที่ไม่เป็นการส่งเสริมการแข่งขันที่เสรี และเป็นธรรมในตลาดนอกจากนี้ หากเปลี่ยนแปลงขนาดบรรจุภัณฑ์ อาจทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น และเป็นปัญหาด้นการผลิต การตลาด ของผู้ผลิตด้วย เพราะกลุ่มสินค้าดังกล่าว ผลิตเพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่หลากหลาย และเฉพาะเจาะจงกลุ่มลูกค้า ทำให้สินค้ามีคุณภาพ ราคา และช่องทางการจำหน่ายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความแตกต่างกัน แต่หากจะให้ผลิตเป็นขนาดมาตรฐานเดียวกันจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการผลิตการตลาด และต้นทุนของผู้ผลิต“ยืนยันว่าการที่กรมฯ ขอให้เอกชนผลิตสินค้าที่มีขนาดบรรจุเท่ากัน ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายแข่งขันทางการค้า เพราะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ได้สั่งให้เหมือนกันทุกรุ่น ทุกขนาด แต่จะเลือกมาเฉพาะขนาดที่เป็นที่นิยมซื้อมากที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบราคา กับขนาดบรรจุ ว่าสมเผตุสมผลหรือไม่และไม่ได้กระทบต่อต้นทุนเพราะปัจจุบัน ผู้ผลิตออกขนาดบรรจุใหม่ ๆ มาตลอด จึงไม่น่าเป็นปัญหาต่อผู้ผลิต โดยกรมฯ จะให้เวลาเอกชนปรับตัวอีกไม่ต่ำกว่า6เดือน”ด้านนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นายกสมาคมผู้ผลิตสบู่ไทยผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือนและส่วนบุคคล กล่าวว่า จากข้อมูลดัชนีราคาสินค้าทั่วไปของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปี55ถึงไตรมาสแรกปี57เมื่อเปรียบเทียบดัชนีราคาแชมพูสระผม ต่อขนาดบรรจุภัณฑ์ (บาทต่อมิลลิลิตร) พบว่า ราคาสินค้าต่อขนาดบรรจุลดลงต่อเนื่องถึง1.4% สวนทางกับดัชนีราคาสินค้าทั่วไปซึ่งสูงกว่า 2%เพราะแชมพูมีผู้ประกอบการจำนวนมาก มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย มีการแข่งขันสูง และอ่อนไหวต่อราคาสูง ผู้ประกอบการต้องปรับตัว ด้วยการจัดโปรโมชั่นลด แลก แถม ตลอดทั้งปีเพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้ ทำให้ราคาเฉลี่ยต่อขนาดบรรจุต่ำลงถึงแม้จะปรับลดขนาดส่วนผงซักฟอกนั้น เป็นสินค้าที่มีต้นทุนจากวัตถุดิบสูงถึง40%ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด และราคาวัตถุดิบดังกล่าว ผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน แต่ราคาเฉลี่ยต่อขนาดบรรจุในไตรมาสแรกปี57กลับต่ำลง สวนทางกับอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงในช่วงเวลาเดียวกันเพราะตลาดมีการแข่งขันสูง ผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคามาก ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัว ด้วยการจัดรายการส่งเสริมการขายเช่นกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ค้าภายในยันยังต้องการให้ผลิตขนาดเดียว

Posts related