มล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมออกตรวจสต๊อกข้าวสารทั่วประเทศในช่วงต้นเดือนก.ค.นี้ เบื้องต้นจะจัดทีมตรวจประมาณ 100 ชุด ประกอบด้วย ผู้แทนจากกองทัพ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการแต่ละกระทรวงมาเป็นหัวหน้าชุดออกสุ่มตรวจแบบไม่ แจ้งล่วงหน้าว่าจะลงไปยังพื้นที่ใดบ้าง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุด “ตอนนี้ต้องรอข้อมูลบัญชีตัวเลขที่แท้จริงของกระทรวงพาณิชย์ที่จะไปรวบรวมมาให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบก่อนในช่วงปลายเดือนมิ.ย.นี้ ว่าจะมีข้าวสารในสต๊อกอยู่เท่าไร รวมทั้งจำนวนโกดัง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้บัญชีมาแล้ว จะรีบออกตรวจทันทีโดยไม่ช้า ก่อนจะสรุปผลการตรวจสอบไปให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รับทราบ โดยการตรวจจะตรวจแบบมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ทำแบบผักชีโรยหน้า เช่น ข้าวที่อยู่ตรงกลางจะมีวิธีตรวจอย่างไร ปีนขึ้นไปตรวจยังไงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการฉ่ำข้าวที่ถูกวิธีด้วย” ทั้งนี้ในระหว่างที่รอข้อมูลตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์ คณะอนุฯได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะออกไปตรวจสอบ โดยให้เร่งฝึกอบรบแผนปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพราะเห็นว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังข้าวครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายดาย เพราะแต่ละที่จะมีโกดังจะมีอยู่หลายพื้นที่ เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางจะมีจำนวนโกดังมากกว่าทางภาคใต้ ขณะที่การเก็บรักษาข้าวก็มีวิธีที่แตกต่างกัน จึงต้องฝึกอบรมให้ถูกต้อง คาดว่า จะใช้เวลาฝึกประมาณ 2 วัน ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ ล่าสุดยังได้กำชับไปยังส่วนราชการทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวให้ ดูแลและควบคุมไม่ให้มีการโยกย้ายข้าวสารทั้งระหว่างโกดัง หรือระหว่างจังหวัด เพราะการโยกย้ายข้าว ถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของทางผู้บริหารที่ดูแลเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ยังขอเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ด้วย ซึ่งเชื่อว่า จะช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อผลสรุปออกมา เช่น ปริมาณข้าวสารที่แสดงไว้ในบัญชีไม่ตรงกับปริมาณที่เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ จะถือว่า เป็นการกระทำที่ทุจริต จากนั้นคงต้องดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไป รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ โดยที่ประชุมมีมติ 3 เรื่องคือ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือตามโครงการของรัฐ โดยมีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะทำงาน ขณะเดียวกันยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลให้ประธานคณะทำงานดังกล่าวภายในวันที่ 13 มิ.ย.นี้ และให้คณะทำงานจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือตามนโยบายของรัฐ และรายงานผลการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ ต่อคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ ในวันที่ 24 มิ.ย.นี้ โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 176/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐลงวันที่ 6 มิ.ย.57

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จัดผู้ตรวจ 100 ชุด เช็คสต๊อกข้าวทั่วประเทศ

Posts related