ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันที่ 29 พ.ค. 57  นายสมพล เกียรติไพบูลย์รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ต้องการให้คสช.มีการตั้งคณะกรรมการพิเศษ 1 ชุดเข้ามาตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวทั้งหมดโดยเฉพาะในประเด็นที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของกระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวในช่วง 2 ปีกว่าๆ ขาดทุนสูงขึ้นกว่า 500,000 ล้านบาทว่าขาดทุนอย่างไร,บุคคลใดรับผิดชอบ และมีการทุจริตหรือไม่เพื่อเปิดเผยให้สาธารชนได้รับทราบเนื่องจากเรื่องนี้เป็นที่สนใจของคนทั่วโลก “ทางองค์กรเห็นว่าขณะนี้คสช.มีอำนาจเด็ดขาดที่สามารถขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดต่างจากการขอข้อมูลจากคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน(ป.ป.ช.) ที่จะได้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆยากมาก” สำหรับแนวทางการตรวจสอบเรื่องข้าวนั้นเป็นความเห็นร่วมกันจากผู้แทนต่างๆที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประชุม เช่น  นายแพทย์ ประเวศ วะสีรวมถึงผู้บริหารจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,สมาคมธนาคารไทยเป็นต้น 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงตั้งทีมสอบขาดทุนจำนำข้าว

Posts related