นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ตั้งประธานคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ช.ช.) คนใหม่ โดยให้บุคคลที่มีอำนาจสูงสุด เช่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามารับตำแหน่ง เพื่อช่วยเป็นการเร่งพัฒนา และแก้ปัญหาการท่องเที่ยวได้รวดเร็ว อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐอื่นที่มักมีปัญหาล่าช้า “การตั้ง ท.ช.ช.ขึ้นมา ถือเป็นความสำคัญลำดับแรกที่ภาคการท่องเที่ยวต้องการ เพราะการทำงานของคณะดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและวางแนวทางพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้โครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ สทท.พร้อมจะร่วมมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ทำงานในฝ่ายเลขาคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อนำเสนอประเด็นที่ต้องการผลักดันแก้ไขได้ทันท่วงที” สำหรับประเด็นที่ต้องการให้มีการขับเคลื่อน 3 เรื่องแรก คือ การบริหารงบประมาณด้านการท่องเที่ยว ที่ควรบูรณาการให้เกิดประโยชน์และหน่วยงานที่ได้รับนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เรื่องต่อมาเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนการสื่อสารสร้างความมั่นใจต่อต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมายังต่างคนต่างสื่อสารไปคนละทิศทาง แต่ในภาวะปัจจุบันการที่ภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนมาร่วมมือกันเพื่อวางแผนการสื่อสารในแนวทางเดียวกันได้ จะเป็นผลดีต่อการฟื้นตลาดได้มากกว่า ส่วนข้อสุดท้าย คือการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในท่องเที่ยวซึ่งก่อปัญหาให้กับนักท่องเที่ยว อาทิ แก๊งค์แท็กซีป้ายดำ และกลุ่มผู้ให้เช่าเจ็ตสกี ซึ่งมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังในการข่มขู่เอารัดเอาเปรียบกับนักท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมาเห็นการทำงาน คสช.บ้างแล้วในการปราบปรามกลุ่มเหล่านี้และจับกลุ่มอย่างเข้มงวด ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี จึงอยากให้มีการขยายผลต่อเนื่อง  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชง ประยุทธ นั่งประธานนโยบายท่องเที่ยว

Posts related