นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สอน.ไม่สามารถกำหนดค่าอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิต 55/56 จากเดิมการกำหนดราคาควรมีมติตั้งแต่เดือนธ.ค. 56 เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาชาวไร่อ้อย และโรงงานไม่สามารถตกลงการคำนวณรายได้กากน้ำตาล (โมลาส) ได้ ทำให้ต้องเลื่อนออกไปไม่สามารถเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ส่งผลให้ชาวไร่อ้อย 200,000 คน จากพื้นที่ 10 ล้านไร่ทั่วประเทศ ต้องรอเงินดังกล่าวนอกจากนี้ ชาวไร่อ้อยยังเรียกร้องเงินส่วนเพิ่มค่าอ้อย หลังจากที่ผ่านมา กอน.มีมติกำหนดค่าอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิต 56/57 ไว้ที่ 950 บาทต่อวัน และเรียกร้องเงินเพิ่มอีก  250 บาทต่อตัน แต่ทั้งนี้ ต้องรออนุมัติจากที่ประชุม ครม.ชุดใหม่ เพราะเป็นเรื่องนโยบายที่วงเงินสูง โดยปัญหาดังกล่าวทำให้ชาวไร่ เริ่มไม่พอใจและอยากให้กระทรวงอุตสาหกรรมกลับมาทำงานโดยเร็วที่สุดนายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า ต้องการให้ไทยเร่งเจรจาผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการเปิดเสรีนำเข้าตลาดน้ำตาลทรายได้อย่างเสรี โดยกำหนดเงื่อนไขและกรอบเวลาให้ชัดเจน เพื่อเป็นโอกาสการส่งออกน้ำตาลทรายของไทยไปยังชาติในอาเซียนมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการส่งออกน้ำตาลทรายกำลังประสบปัญหา เนื่องจากหลายประเทศได้ชะลอการปรับลดภาษีนำเข้าน้ำตาลทราย ขณะเดียวกัน ยังประสบปัญหาการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมน้ำตาลภายในประเทศตนเอง เช่น อินโดนีเซีย ใช้สิทธิกำหนดน้ำตาลเป็นสินค้าอ่อนไหวสูง จึงขอทยอยลดภาษีลดลงเหลือ 5-10% ในปี 58 เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ที่ขอทยอยลดภาษีลงเหลือ 0-5%ในปี 58 หรือมาเลเซียที่ใช้การกำหนดโควตา และการขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งผลให้การส่งออกน้ำตาลทรายไปยังประเทศเหล่านี้ไม่สามารถขยายตัวได้เท่าที่ควร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชาวไร่อ้อย 2 แสนรายรอเงินเก้อ

Posts related