นายนริศชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมธนารักษ์ได้ตรวจสอบถึงความชัดเจนของจำนวนเหรียญ10 บาท ที่มีการผลิตขึ้นในปี 2533 ว่ามีจำนวนเท่าใด โดยได้สอบถามข้อมูลอย่างละเอียดกับอดีตรองอธิบดีฝ่ายเหรียญในสมัยนั้นซึ่งยืนยันได้ว่า การผลิตเหรียญ 10 บาท ปี 2533 มีแค่ 100 เหรียญจริง ๆ ซึ่งเป็นการนำไปแจกให้แก่ผู้ร่วมงานในประเทศอังกฤษโดยการแจกดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าไทยผลิตเหรียญ 10 บาทแล้วเพราะสมัยนั้นไทยยังใช้ธนบัตร 10 บาทอยู่ โดยการนำเข้าเหรียญดังกล่าวในช่วงปี2532-2533 เพื่อเตรียมพร้อมว่าไทยจะเลิกใช้แบงก์ 10 แล้ว“เบื้องต้นคาดว่าเหรียญ 10 บาท ที่มีการผลิตในปี 2533 จะสามารถหาได้ยากในเมืองไทยเนื่องจากนำไปแจกในเวลานั้นเกือบทั้งหมดและส่วนใหญ่น่าจะไปอยู่ในมือนักสะสมในต่างประเทศ ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่า ในกรมฯ จะยังมีเหลือเหรียญดังกล่าวหรือไม่”ทั้งนี้เชื่อว่าสาเหตุที่มีประชาชนสนใจในเรื่องดังกล่าวจำนวนมาก เนื่องจากเหรียญทุกเหรียญที่ผลิตออกมามีลักษณะคุณสมบัติและคุณค่าโดยเฉพาะทั้งการออกแบบที่ใช้ศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง และหากมีการผลิตในสัดส่วนที่น้อยก็จะทำให้เกิดการหาเหรียญต่างๆ เพื่อที่จะครอบครองและสะสมมากขึ้น ถือเป็นเรื่องปกติแต่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจมีบ้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปบ้างเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงวันหยุดยาว 4วัน ทำให้หาข้อมูลได้ยาก เพราะเป็นเหรียญที่ผลิตในปี 2533

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชี้เหรียญ 10 บาทปี 2533 หายากมากในเมืองไทย

Posts related