ภาคอุตสาหกรรมต่างคาดการณ์ว่าเครือข่ายระบบ 5G จะเริ่มมีการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2020แต่ทางอีริคสันนั้นก็ได้ประสบความสำเร็จในการสาธิตระบบเครือข่าย 5G โดยส่งข้อมูล(over-the-air) สร้างสถิติที่ความเร็ว 5 Gbps เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยประสิทธิภาพและความเร็วของเครือข่าย 5G ที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญ ช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายต่างๆทั่วโลก    รองรับความต้องการใช้งานโมบายดาต้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากรวมถึงแอพพลิเคชั่นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ หรือ M2Mapplication ในอนาคตอีกด้วย การสาธิตดังกล่าว มีผู้บริหารระดับสูงของโอปเรเตอร์ชั้นนำระดับโลก เช่น NTT DOCOMO และSK Telecom ร่วมชมการสาธิตระบบเครือข่าย 5G ที่สำนักงานใหญ่ของอีริคสันณเมืองชิสต้า ประเทศสวีเดน  รายงาน Ericsson MobilityReport ฉบับล่าสุดคาดการณ์ ว่า ภายในปี 2019  กว่า 85 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้งานโมบายโฟนในทวีปอเมริกาเหนือจะเข้าถึงระบบ4G LTE   อเมริกาเหนืออาจจะเป็นภูมิภาคแรกๆที่จะมีการนำเทคโนโลยี5G มาใช้งาน  ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ก็น่าจะเป็น 2ประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับประโยชน์จากระบบ 5G เช่นกันโดย NTT DOCOMO และ SK Telecom ได้เริ่มทดสอบเครือข่าย5G แล้ว  ทั้งนี้ รายงาน Ericsson Mobility Reportระบุด้วยว่าในประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ มีผู้ใช้งาน 4G LTE อยู่มากกว่า30 เปอร์เซ็นต์ และ 50 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับโดยประเทศเกาหลีนั้นเป็นประเทศที่มีอัตราผู้ใช้งาน 4G LTE ต่อประชากรสูงที่สุดในโลกอีกด้วย    

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้เริ่มทดสอบเครือข่าย 5Gแล้ว

Posts related