รายงานข้าวจากกรมการค้าต่างประเทศแจ้งว่า ในช่วงเดือนมิ.ย. นี้กรมฯ จะจัดคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังเมืองเซี่ยะเหมินมหานครเซี่ยงไฮ้  ประเทศจีน  และกรุงไทเป ไต้หวันเพื่อติดตามคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยและการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยหลังจากที่ผ่านมา ได้รับการร้องเรียนปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวพันธุ์อื่นรวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยไม่ถูกต้อง เพราะได้สร้างความสับสนต่อผู้บริโภคชาวต่างประเทศ จนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยในตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในตลาดภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง จีน และไต้หวัน  “ที่ผ่านมากรมฯ ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และเครื่องหมายการค้า ”HOMMALI” ไว้หลายภูมิภาครวม 46 ประเทศ สำหรับฮ่องกง จีนและไต้หวันเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวหอมมะลิรายสำคัญของไทยจึงจัดคณะเจ้าหน้าที่ไปติดตามคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยและการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย เพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีกเพราะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคทำให้ขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย”    สำหรับตลาดจีน เป็นตลาดที่นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเป็นอันดับที่ 2ในภูมิภาคเอเชีย รองจากฮ่องกง โดยในปี 56 จีนนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยประมาณ  130,000 ตัน มูลค่า 4,435 ล้านบาท   ส่วนไต้หวันเป็นตลาดข้าวหอมมะลิไทยที่มีการขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยปริมาณนำเข้าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยล่าสุด ปี 56 มีปริมาณนำเข้า 6,000 ตันคิดเป็นมูลค่า 196 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ถึงเกือบ 50%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตรวจข้าวหอมมะลิปลอมในจีน-ไต้หวัน

Posts related