เวลา14.00 น. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 13 ส.ค. 57  นายชัยณรงค์ โชชัยรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า จากการตรวจสอบสถานะของ 3 บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวพันกับโครงการคอนโดมิเนียมยูเพลส ที่เกิดเหตุการณ์ตึกถล่ม ที่ จังหวัดปทุมธานี  ประกอบด้วย บริษัทโกลด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด , บริษัท ยูเพลส (ต้อม) จำกัด และบริษัท ปลูกแปลงจำกัด  เบื้องต้นพบว่าบริษัทโกลด์ พร็อพเพอร์ตี้ มีสถานะร้างหมายความว่าบริษัทไม่สามารถจะดำเนินธุรกรรมใดๆได้อีกส่วนการที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวของกับโครงการคอนโดมิเนียมยูเพลสนั้นยังต้องตรวจสอบว่ามีการดำเนินการในลักษณะของนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาซึ่งหากกรรมการของบริษัทโกลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เข้าไปทำธุรกรรมในลักษณะของบุคคลธรรมดาก็ไม่ถือว่ามีความผิด                 “โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท และมีสำนักงานอยู่ที่ อ.บางพลีจ.สมุทรปราการ  มีสถานะเป็นบริษัทร้างโดยนายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 เนื่องจากไม่สามารถติดต่อได้และไม่ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด”                   ส่วนบริษัท ยูเพลส (ต้อม) จำกัด และบริษัทปลูกแปลง จำกัด  ยังเปิดดำเนินกิจการตามปกติอย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังไม่ได้รับการติดต่อขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของทั้ง3 บริษัทดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ    

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตรวจสถานะเจ้าของคอนโดถล่ม

Posts related