นายไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(เรกูเลเตอร์) เปิดเผยว่า ขณะนี้เรกูเลเตอร์ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการประมูลรับซื้อไฟจากเอกชนรายใหญ่(ไอพีพี) รอบที่ 3 ที่มีผู้ชนะรายเดียวคือบริษัท   อินดิเพนเด้นท์ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์   ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท กัลฟ์ เอนเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ และ บ.มิตซุยแอนด์คัมปะนี (ไทยแลนด์) จำกัด กำลังผลิต 5,000 เมกะวัตต์คาดว่ากลางเดือนก.ย.นี้จะนำผลสรุปทั้งหมดเสนอไปยังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) “คตร.ได้มีหนังสือมายังเรกูเลเตอร์ ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้เรียกผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  ผู้ผลิตไฟฟ้าที่เข้าร่วมแข่งขันไอพีพีในขณะนั้น  เพื่อมาดูข้อมูล   จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้คตร.  และการตัดสินใจว่าจะทบทวนสัญญาหรือไม่ขึ้นกับคตร.” สำหรับประเด็นสำคัญที่พิจารณาคือ การเปิดประมูลว่ามีเงื่อนไขอย่างไร และได้ทำตามกำหนดในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ร่างสัญญาหรือทีโออาร์ หรือไม่  รวมถึงการพิจารณาที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากน้อยเพียงใด เหตุผลของการไม่ผ่านเทคนิคมีความเหมาะสมหรือไม่  รวมถึงประเด็นว่ามีการผูกขาด  เป็นต้น โดยยอมรับว่าเทคนิคของโรงไฟฟ้าก็เป็นไปตามหลักสากล

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตั้งอนุกรรมการตรวจสอบประมูลรับซื้อไฟ

Posts related