นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 57 ( ต.ค. 56- มี.ค. 57) กนอ. ได้มีการดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนในนิคมฯ จำนวนมา ซึ่งเป็นนักลงทุนที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งทวีปยุโรปและเอเชียส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์, เครื่องจักร, อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า, ธุรกิจรีไซเคิ้ล, ยาและเคมีภัณฑ์, อาหารและเครื่องดื่ม, เหล็กและโลหะ, ก่อสร้าง, บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์“นักลงทุนยุโรปจะมุ่งไปทางธุรกิจพลังงาน และ รีไซเคิล ซึ่งเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบของประเทศไทยขณะที่นักลงทุนจากจีนจะเน้นการผลิตและการขายในตลาดประเทศไทยและนักลงทุนญี่ปุ่นยังคงเน้นไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเลคทรอนิคส์เพื่อขายในประเทศและเพื่อการส่งออกส่วนศักยภาพของทำเลที่ตั้งส่วนใหญ่ให้ความสนใจในพื้นที่บริเวณใกล้กรุงเทพฯและอีสเทิร์นซีบอร์ด”อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กนอ. ได้มีการเตรียมพื้นที่นิคมฯหลายแห่ง ทั้งในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับนักลงทุนที่เข้าลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้ กนอ.กำหนดมาตรการกระตุ้นการส่งเสริมการลงทุน แลอยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการ กนอ.พิจารณาต่อไป โดยเฉพาะมาตรการเพื่อการช่วยเหลือเอสเอ็มอีในระยะสั้น ประกอบด้วย การยกเว้นค่าบริการอนุญาตตั้งโรงงานระยะเวลา 1ปี การยกเว้นค่าบริการอนุญาตก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมระยะเวลา 1 ปีและการยกเว้นค่าบริการในการออกหนังสือรับรองซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยเรียกความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศไทยได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ต่างชาติสนใจแห่เข้ามาลงทุนในไทย

Posts related