กรมทางหลวงเผย ทางหลวง 11 สายทางอ่วม โดนน้ำท่วม โดยเฉพาะทางหลวงใน 4 จังหวัดใช้การไม่ได้ ด้านทางหลวงชนบท พังยับ 238 สายทาง
นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า มีถนนทางหลวงที่ถูกน้ำท่วมในวันที่ 8 ต.ค.56 จำนวน 8 จังหวัด เสียหาย 36 สายทาง ในจำนวนนี้ใช้สัญจรผ่านไปมาได้  25 แห่ง  และผ่านไม่ได้ 11 แห่ง จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทาง 11 สายทางที่ผ่านไม่ได้ ในพื้นที่ 4 จังหวัด เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3076 วังขอน – พนมสารคาม ท้องที่อำเภอพนมสารคาม ช่วงกม.ที่ 43 – 53 ระดับน้ำสูง  10-35 เซนติเมตร ให้ใช้เส้นทาง ดังนี้ ทางหลวงหมายเลข 3200 – ทางหลวงหมายเลข 3124 – ทางหลวงหมายเลข 3481 ตรงไปอำเภอบ้านสร้าง เข้าปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 3076 พนมสารคาม – อ่างฤาไน ท้องที่อำเภอพนมสารคาม ช่วงกม.ที่ 63 – 65   ระดับน้ำสูง 30 – 40 เซนติเมตร ให้ใช้เส้นทาง ดังนี้ ทางหลวงหมายเลข 304 – ทางหลวงหมายเลข 331 – ไปอำเภอบ้านสร้าง – เข้าจังหวัดปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 3304 บ้านโพธิ์ – แปลงยาว ท้องที่อำเภอบ้านโพธิ์ ช่วงกม.ที่ 9 – 14 ระดับน้ำสูง 45 เซนติเมตร ให้ใช้เส้นทาง ดังนี้ ทางหลวงหมายเลข 315 – ทางหลวงหมายเลข 304 – ทางหลวงหมายเลข 331 ตรงสี่แยกเก็ตเวย์ ส่วนจังหวัดลพบุรี มีทางหลวงหมายเลข 205 ม่วงค่อม – คลองห้วยไผ่ – เทศบาลลำนารายณ์ ท้องที่อำเภอชัยบาดาล ช่วงกม.ที่ 58 – 69 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 25 – 50 เซนติเมตร ให้ใช้เส้นทางสาย ทางหลวงหมายเลข 21 ม่วงค่อม – คลองกระจัง   จังหวัดปราจีนบุรี มีทางหลวงหมายเลข 33 ปากพลี – ประจันตคาม ท้องที่อำเภอประจันตคาม ช่วงกม.ที่ 82 – 83 ระดับน้ำสูง 20 – 40 เซนติเมตร ให้ประชาชนให้ไปใช้เส้นทางสาย ทางหลวงหมายเลข 33 เข้าทางอบต. ทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี – ไผ่ชะเลือด ท้องที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี ช่วงกม.ที่ 12 – 18 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร ให้ใช้เส้นทางสาย ทางหลวงหมายเลข 3481 บางขนาด – บ้านสร้าง และทางหลวงหมายเลข 3076 บางหอย – วังขอน ท้องที่อำเภอบ้านสร้าง ช่วงกม.ที่ 40 – 43 ระดับน้ำสูง 60 เซนติเมตร ให้ใช้เส้นทางสาย ทางหลวงหมายเลข 3481 ไปปราจีนบุรี – ทางหลวงหมายเลข 319 ไปพนมสารคาม นอกจากนี้มีทางหลวงหมายเลข 3078 ระเบาะไผ่ – ประจันตคาม ท้องที่อำเภอศรีมหาโพธิ ช่วงกม.ที่ 23 – 24 ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร ไม่มีเส้นทางเลี่ยง  3.5 ทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ท้องที่อำเภอศรีมหาโพธิ ช่วงกม.ที่ 18 – 19 ระดับน้ำสูง 20 เซนติเมตร ให้ใช้ทางหลวงชนบทหมายเลข ทช.4018 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3069 – บ้านโคกขวาง ขณะที่จังหวัดสระแก้ว มีทางหลวงหมายเลข 33 พระปรง – โนนจิก ท้องที่อำเภอเมืองสระแก้ว ช่วงกม.ที่ 141 – 151 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40 – 80 เซนติเมตร ให้ใช้ทางเลี่ยง คือ ทางหลวงหมายเลข 359 เข้า หินซ้อน – สระแก้ว – อรัญประเทศ 4.2 ทางหลวงหมายเลข 3366 ท่าข้าม – โนนสาวเอ้ ท้องที่อำเภออรัญประเทศ ช่วงกม.ที่ 0 – 5 ระดับน้ำสูง 80 เซนติเมตร ให้ใช้ทางเทศบาลอรัญประเทศ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยปัจจุบัน ทำให้ถนน และสะพานในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ได้รับผลกระทบ 21 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  และมีถนนทางหลวงชนบทเสียหายกว่า 238 สายทาง แบ่งเป็นถนนที่เสียหายแต่ยังสัญจรผ่านได้ 206 สายทาง ผ่านไม่ได้อยู่ระหว่างดำเนินการ 32 สายทาง ขณะนี้ได้สั่งการให้ สำนักทางหลวงชนบท ,สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมกับจังหวัด ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกกรณี โดยสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร ในการรับ-ส่งประชาชนและสิ่งของ สำหรับเส้นทาง ที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง อีกทั้งได้แจกถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย และกรมทางหลวงชนบท ได้บูรณาการข้อมูลกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ด้วย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทางหลวงรับน้ำท่วมถนนพังยับ

Posts related