นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเร่งสรุปภาระงบประมาณ ที่จะใช้การปรับฐานเงินเดือนข้าราชการขึ้น 8% รวมถึงการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการบำนาญ การปรับค่าครองชีพ และเบี้ยเลี้ยง ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณปี 58 ได้ทัน ส่วนจะให้การปรับฐานเงินเดือนเมื่อไร ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคสช.เบื้องต้น กระทรวงการคลังคาดว่าจะใช้เงินปรับฐานเงินเดือนข้าราชการกว่า 20,000-30,000 ล้านบาท ซึ่งกำลังดูในรายละเอียด ว่าฐานะการคลังจะรับภาระมากได้ขนาดไหน โดยการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการ8% อาจจะปรับให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยเป็นหลัก ส่วนข้าราชการระดับกลางและระดับสูง ก็จะได้ปรับฐานเงินเดือนลดต่ำกันลงมา“การปรับฐานเงินเดือนข้าราชการ ก็จะต้องมีผลกับข้าราชการบำนาญด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และข้าราชการบำนาญจำนวนไม่น้อย ได้บำนาญต่ำ ทำให้การดำรงชีพลำบากมากขึ้น เพราะภาวะปัจจุบันที่เศรษฐกิจมีปัญหา และค่าครองชีพสูงขึ้น”นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยว ว่าการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการ จะปรับก่อนการเพิ่มเงินเดือนประจำปี หรือปรับฐานหลังการเพิ่มเงินเดือนประจำปี ที่อยู่ปีละ 6% ซึ่งเป็นอัตราที่เห็นว่ามีความเหมาะสม สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเล็กน้อย แต่ในการใช้ชีวิตเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ไม่ทันกับครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตา มในส่วนของการเพิ่มค่าครองชีพจาก1,500 บาทเป็น 2,000 บาท เป็นเรื่องที่ดำเนินการไม่ยาก รวมถึงการค่าเบี้ยเลี้ยงที่อยู่วันละกว่า 200 บาท ที่กำลังพิจารณาเพิ่มไม่เป็นภาระกับงบประมาณมาก เพราะเป็นการจ่ายเฉพาะครั้ง ที่มีการเดินทางทำงานนอกสถาน ที่หรือนอกเวลาเท่านั้น ไม่ได้เป็นการจ่ายประจำ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทุ่ม2หมื่นล้านขึ้นเงินเดือนขรก.8%

Posts related