นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 57 เวลา 08.14 น. เครื่องบินของสายการบินไทย โบอิ้ง 737-400 เที่ยวบินทีจี 281 กรุงเทพ–สมุย มีผู้โดยสารพร้อมลูกเรือ 159 คน ได้แจ้งขอบินกลับมาลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิ เนื่องจากมีปัญหาขัดข้อง แต่เครื่องบินสามารถบินลงได้อย่างปลอดภัยในเวลา 08.47 น. และต่อมาสายการบินไทยได้ทำการเปลี่ยนเครื่องบินลำใหม่ เพื่อพาผู้โดยสารบินกลับไปยังจุดหมายปลายทางเมื่อเวลา10.10 น. สำหรับสาเหตุของการขัดข้องนั้น อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของสายการบินไทย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิแต่อย่างใด  ด้านรายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) ชี้แจงกรณีปัญหาเที่ยวบินที่ ทีจี 281 วันนี้ เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย  ที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 7.45 น.ว่า ได้เกิดปัญหาหลังจากเครื่องได้ทำการบินขึ้น โดยนักบินพบว่าเครื่องบินมีปัญหาที่ฐานล้อ จึงได้ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย และขออนุญาตหอบังคับการบิน เพื่อนำเครื่องบินกลับมาลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างปลอดภัยในเวลา 8.47 น. พร้อมกับได้ทำการเปลี่ยนเครื่องบินลำใหม่มาให้บริการแทน และออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานสมุยเมื่อเวลา 10.10 น.ทั้งนี้ เที่ยวบินที่ทีจี 281 ทำการบินด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 737 – 400 บรรทุกผู้โดยสารจำนวน 152 คน พร้อมลูกเรือรวม 7 คน และขณะนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกำลังได้เข้าทำการตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมอยู่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บินไทยลงจอดฉุกเฉิน

Posts related