แหล่งข่าวจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 พ.ค.นี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการบีไอโอ จะประชุมนัดแรก เพื่ออนุมัติโครงการต่างๆ ที่ยังค้างอยู่ เบื้องต้นคาดว่า จะพิจารณากลั่นกรองโครงการส่งเสริมการลงทุน รวมมูลค่ากว่า 150,000 – 160,000 ล้านบาท เพื่อเสนอให้บอร์ดบีโอไออนุมัติ โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์  รวมทั้งธุรกิจพลังงาน ธุรกิจไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจสายการบิน นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) กล่าวว่า ในวันที่ 16 พ.ค. นี้ จะเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เป็นครั้งแรก  เพื่ออนุมัติโครงการ และกลั่นกรองโครงการที่มีมูลค่าเกิน 750 ล้านบาท ให้บอร์ดบีไอโออนุมัติในเร็วๆนี้  ส่วนจะประชุมบอร์ดบีโอไอได้เมื่อไรนั้น อยู่ระหว่างการประสานงานการประชุมกับนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ขณะที่เป้าหมายการส่งเสริมการลงทุนทั้งปี ยังตั้งหมายไว้ในกรอบ 700,000 – 900,000  ล้านบาทเช่นเดิม “สิ่งจำเป็นที่สุดในขณะนี้คือ การอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่า แม้ว่าประเทศไทย จะมีสถานการณ์ทางการเมือง แต่ก็ยังสามารถดำเนินนโยบายการส่งเสริมการลงทุนได้  เพราะขณะนี้เชื่อว่า นักลงทุนต่างๆ ยังไม่กังวลในสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยมาก เพราะการลงทุนเป็นเรื่องการวางแผนระยะยาว แต่สถานการณ์ที่เกิดในปัจจุบันเป็นช่วงสั้นๆ เท่านั้น และตั้งแต่มีการตั้งบอร์ดบีโอไอชุดใหม่ขึ้นมาได้ จึงทำให้นักลงทุนคลายความกังวลลงได้”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บีโอไอฝ่าการเมืองร้อนประชุมนัดแรกพรุ่งนี้

Posts related