นายนฤชาฤชุพันธุ์ ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (บิวด์)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)  เปิดเผยว่า วันที่ 19 ส.ค. นี้ หน่วยบิวด์  เตรียมจัดกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย นำผู้ผลิตชิ้นส่วน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์, พลาสติก เหล็ก รวมถึงชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย)  ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์4 จังหวะ  ณ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ดูคาติ ฯ มีเป้าหมายลดสัดส่วนนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศลงและหันมาใช้ชิ้นส่วนที่ จัดซื้อในไทยเพิ่มขึ้น “ ตอนนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เอสเอ็มอีไทยอาจได้ร่วมเจรจาธุรกิจเพื่อพัฒนาเป็น พันธมิตร  หลังจากบริษัทดูคาติ กำลังมองหาวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตได้เพื่อที่จะลดการนำเข้า จากต่างประเทศลงซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนของบริษัทไปด้วย ดังนั้นในกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะสร้างโอกาสให้กับเอสเอ็มอีไทยในการเจรจา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนป้อนให้กับบริษัทแล้วยังจะช่วยทำให้ ผู้ผลิตไทยสามารถนำความรู้ในเทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้จากการเยี่ยมชมโรงงานไปพัฒนาและต่อยอดการผลิตเพื่อรองรับความต้องการ ของตลาดได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย” ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัท ดูคาติ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในโครงการผลิตรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ขนาดตั้งแต่ 500 ซีซี ขึ้นไป มีกำลังการผลิตปีละประมาณ17,000 คัน โดยจะลงทุนทั้งสิ้น 879 ล้านบาท ตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยอง โดยบริษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย)  มีสำนักงานใหญ่ อยู่ในเมือง โบโลนญ่าประเทศอิตาลี เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ภายใต้ แบรนด์ ดูคาติ  ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยการผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยโดยเน้นตลาดส่งออกเป็นหลัก หรือประมาณ  95% เช่น จีน อินเดีย เกาหลีใต้อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บีโอไอเจรจา ดูคาติ ใช้ชิ้นส่วนไทยเพิ่ม

Posts related