นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บมจ. ปตท.เปิดเผยถึงกรณีกระแสข่าวที่ระบุว่าปตท.ส่งคืนทรัพย์สินท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่กระทรวงการคลังตามคำสั่งศาลปกครองยังไม่ครบถ้วนว่า ปตท. ยืนยันว่าภายหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้วได้แยกและส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ให้กระทรวงการคลังตามคำสั่งศาลปกครองครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 51 ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้บันทึกในคำร้องสรุปการโอนทรัพย์สินทั้งหมดเรียบร้อยแล้วและศาลปกครองสูงสุดยังมีคำสั่งยืนยันอีกครั้งเมื่อวันที่ 3 มี.ค.52 จึงเป็นการยืนยันชัดเจนว่า ปตท.ได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วสำหรับประเด็น ปตท. ผูกขาดระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินั้นปตท.ขอชี้แจงว่า ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นธุรกิจเสรีภายใต้พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 โดยผู้ที่ต้องการประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติสามารถยื่นขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้โดยตรง ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับใบอนุญาตนอกเหนือจาก ปตท. เช่น กลุ่มบริษัทกัลฟ์ กลุ่มบริษัทอมตะแต่เนื่องจากธุรกิจท่อส่งก๊าซต้องใช้เงินลงทุนสูง มีขั้นตอนกระบวนการมากมายและต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะมีรายได้จากการประกอบกิจการ จึงทำให้ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาประกอบกิจการในธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ ไม่กี่ราย“ปตท.ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนดรวมถึงนโยบายเรื่องการเปิดใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่บุคคลที่ 3 ของ กกพ. ดังนั้น ปตท. จึงได้เริ่มดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรตั้งแต่เดือนก.พ. 57 เป็นต้นมาเพื่อเตรียมการแยกสินทรัพย์และระบบบัญชีของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกมาให้ชัดเจนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี58 และเตรียมการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติรองรับการจัดตั้งเป็นบริษัทท่อส่งก๊าซในอนาคต”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปตท.ยันคืนท่อส่งก๊าซให้คลังหมดแล้ว

Posts related