น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมฯ ได้มีแนวคิดที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านโชวห่วยไทยโดยได้จัดโครงการประกวดการออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย  ซึ่งจะนำผลงานที่ชนะการประกวดมาใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมกิจกรรมการค้าและการตลาดของกลุ่มเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเพื่อให้เป็นที่จดจำ และสร้างการยอมรับให้กับผู้บริโภคที่เมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้แล้ว ก็จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นร้านโชวห่วยของคนไทย ทั้งนี้ ในปัจจุบันร้านโชวห่วยของคนไทยมีอยู่ทั้งในหมู่บ้าน ตลาดสด ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล และแม้จะใกล้ชิดกับคนไทยมากแต่ก็ยังไม่มีสักลักษณ์ที่ทำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ชัดเจนว่าเป็นร้านโชวห่วยของคนไทยไม่เหมือนกับร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น แฟมิลี่ มาร์ท 108 ช็อป ลอสันหรือร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่ย่อส่วนลงมาอย่างโลตัส เอ็กซ์เพรส มินิบิ๊กซีที่พอเห็นสัญลักษณ์ก็รู้ว่าเป็นร้านค้าปลีกซึ่งจะต้องทำให้ผู้บริโภคเห็นสัญลักษณ์แล้ว รู้ว่าเป็นร้านค้าปลีกของคนไทยจึงเป็นที่มาของการจัดประกวดสัญลักษณ์ในครั้งนี้ “กรมฯ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมปลายและนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดโดยสามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. ผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาเป็น 100,000 บาท และมีรางวัลชมเชย 3 รางวัลได้ทุนการศึกษารางวัลละ  10,000 บาทซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 9 ก.ค.นี้”  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ประกวดสัญลักษณ์ร้านโชห่วย

Posts related