นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้เสนอแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รับทราบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมสรรพสามิตเร่งศึกษาเก็บภาษีเครื่องดื่มในตู้แช่ที่อยู่ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ เช่น ชาเขียว ที่ควรเสียภาษีสรรพสามิตแต่ยังไม่ได้เสีย เนื่องจากไม่เป็นประโยชน์กับสุขภาพ และไม่ได้ส่งเสริมเกษตรอย่างแท้จริง เพราะใช้ผลิตผลจากเกษตรในการผลิตน้อยมาก ทั้งนี้ การเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มในตู้แช่นั้น ทาง คสช.รับทราบและเห็นด้วยกับแนวทางของกระทรวงการคลัง เบื้องต้น หลักการจัดเก็บภาษี เครื่องดื่มจากอัตราส่วนผสม โดยเฉพาะความหวานที่ใช้น้ำตาลเข้ามาเป็นส่วนผสม ว่ามีประโยชน์กับเกษตรกรและร่างกายหรือไม่ เพื่อนำมาคำนวณฐานภาษีต่อไป แต่ให้เกิดความรอบคอบจะต้องเสนอเรื่องการเก็บภาษีเครื่องดื่มดังกล่าวให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยคาดว่าจะมีผลเริ่มเก็บได้ในปีงบประมาณ 58 และส่งผลให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นกว่าหลักหมื่นล้านบาท “การเสนอให้เก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มในตู้แช่ ที่อัตรา 10% ของมูลค่าหรือไม่ จะต้องพิจารณาเรื่องความเหมาะสมอีกครั้ง การคิดจะเก็บภาษีนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ โดยแนวคิดดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังดูแลด้านการจัดเก็บรายได้ ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปัดฝุ่นสิ่งที่เคยคิดว่ามาทำใหม่อีกครั้ง”  นอกจากนี้ ยังกำชับให้ 3 กรมภาษีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บให้มากขึ้น เพื่อให้มีจำนวนเงินมาพัฒนาประเทศ  เพราะที่ผ่านมายังมีช่องโหว่อีก หากส่วนไหนที่ต้องเสียให้ดึงเข้ามาในระบบ โดยได้เสนอให้ คสช. พิจารณากฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีมรดก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเพิ่มรายได้ภาษีให้กับรัฐด้วย โดยเบื้องต้นได้เสนอหลักการและแนวทางในการจัดเก็บเสนอต่อ คสช.เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับเมื่อใด ขึ้นอยู่กับ คสช. จะพิจารณา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปัดฝุ่นเก็บภาษีตู้แช่เสนอ คสช.

Posts related