นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ประเมินผลการดำเนินโครงการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายคืนความสุขให้กับประชาชนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พบว่าสถานการณ์ราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่กระทรวงได้จัดทำโครงการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนออกมาจำนวนมากทั้งการขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้า 6 เดือนการดูแลราคาอาหารปรุงสำเร็จที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปการจัดโครงการธงฟ้าจำหน่ายสินค้าราคาหระหยัดทั่วทุกภูมิภาคและลงลึกถึงระดับอำเภอรวมไปถึงการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์และการร่วมมือกับร้านค้าส่งค้าปลีกลดราคาจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ“ผลการจัดโครงการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชานส่งผลให้ราคาสินค้าโดยทั่วๆ ไปอยู่ในภาวะทรงตัว และไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยเชื่อมั่นว่าราคาสินค้าจะทรงตัวต่อเนื่องต่อไปเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีผู้ประกอบการรายใดยื่นขอปรับราคาสินค้าเข้ามาขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ค่าครองชีพก็ปรับตัวลดลงซึ่งจะเห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา อยู่ที่ 2.35%สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงและหากเทียบเดือนต่อเดือน เงินเฟ้อเดือนมิ.ย.ลดลง 0.10%เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.57 ด้วย”นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า การตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพจำนวน205 รายการ ขณะนี้ยังคงดำเนินการอยู่ ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนพ.ย.57 แต่จนถึงขณะนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการรายใดได้ยื่นเรื่องขอปรับขึ้นราคาสินค้าเข้ามาและทางผู้ประกอบการเองก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์อย่างเต็มที่และเมื่อพ้นช่วงขอความร่วมมือตรึงราคาแล้ว ราคาสินค้าก็อาจไม่มีการปรับขึ้นยกเว้นรายการที่มีต้นทุนที่สูงขึ้นจริงๆส่วนการติดตามสถานการณ์ราคาอาหารปรุงสำเร็จ (จานด่วน)หลังจากที่ได้ร่วมมือกับห้างค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า ในการลดราคาอาหารในเมนูพิเศษ10 เมนูตามตามแนะนำของกระทรวงพาณิชย์ พบว่า สถานการณ์การจำหน่ายยังอยู่ในราคาแนะนำคือ เมนูละ 35-40 บาท ขณะที่สินค้าอาหารปรุงสำเร็จอื่นๆก็มีการตรึงราคาจำหน่ายไว้ที่ราคาเดิม ไม่มีการปรับขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์จัดเต็มงัดสารพัดลดค่าครองชีพ

Posts related