นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งระบายสินค้าลำไยที่กำลังออกสู่ตลาดเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าล้นตลาดและกระทบกับราคาลำไยตกต่ำ ซึ่งกรมฯมีแผนที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกลำไย โดยจะดำเนินตั้งแต่ช่วงเดือนก.ค.-ก.ย.57 ในการช่วยระบายผลผลิต เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรขายลำไยได้ในราคาที่สูงขึ้นสำหรับการจัดกิจกรรมส่งออกนั้นในเดือนก.ค. 57 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)จะจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าลำไยเยือนอินโดนีเซีย เพื่อผลักดันการส่งออกและยังได้ร่วมกับผู้ซื้อผู้นำเข้าในอินโดนีเซียจัดโครงการส่งเสริมการขายลำไยร่วมกับซุปเปอร์มาร์เก็ตกว่า200 สาขา และยังมีแผนที่จะจัดงานส่งเสริมการขายลำไยในประเทศเมียนมาร์เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว, เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม และมาเลเซีย ส่วนในตลาดจีนได้จัดทำแผนส่งเสริมการขายลำไยเป็นพิเศษช่วงเดือนก.ค.-ก.ย.เพราะจีนเป็นตลาดหลักที่นำเข้าลำไยจากไทยและลำไยเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดจีน เพราะชาวจีนเชื่อว่าลำไยเป็นผลไม้ดวงตามังกรใครบริโภคจะมีความโชคดี เจริญรุ่งเรือง เบื้องต้นจะจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 10 โครงการในเมืองหลักและเมืองรอง เช่น ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง เฉิงตู หนานหนิงเซี่ยเหมิน อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าจะผลักดันการส่งออกลำไยไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้เพิ่มขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์เร่งส่งออกลำไยป้องกันราคาตกต่ำ

Posts related