นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯเตรียมทำหนังสือถึงผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและห้างค้าปลีก อีก 6 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ต.ค. 57 ตามนโยบายของนายนิวัฒนํธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เนื่องจากต้องการลดภาระความเดือดร้อนของผู้บริโภคในช่วงค่าครองชีพสูงและช่วงเปิดเทอม ยกเว้นสินค้ารายการใดมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจนไม่อาจแบกรับภาระได้ ก็สามารถยื่นเรื่องของให้กรมการค้าภายในพิจารณาก่อนปรับราคา เพื่อให้อัตราการปรับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้บริโภคทั้งนี้ ในปัจจุบันกรมฯได้กำกับดูแลสินค้า 205 รายการ จำนวนนี้เป็นสินค้าควบคุม 43 รายการ เช่น กระเทียม, ข้าวเปลือก ข้าวสาร, ข้าวโพด, มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์, ไข่ไก่, สุกร เนื้อสุกร, น้ำตาลทราย, นมผง นมสด, อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก, ผลปาล์มน้ำมัน, ผงซักฟอก, กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า, ปุ๋ย, ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช, หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์, เครื่องสูบน้ำ, รถไถนา, ปูนซีเมนต์, เหล็ก, สายไฟฟ้า, แบตเตอรี่รถยนต์, ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์, รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก, เครื่องแบบนักเรียน เป็นต้นพร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าและค้าปลีก ให้แจ้งการปรับราคาสินค้าในกรณีที่มีผู้ผลิตสินค้าปรับขึ้นราคาขายในห้าง เพื่อกรมฯจะได้เข้าตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมหรือดูว่าสินค้านั้นมีการปรับลดขนาดสินค้าแต่ยังคงราคาขายเดิมหรือไม่ เนื่องจากเกรงว่าผู้ผลิตบางรายอาจฉวยโอกาสในการปรับขึ้นราคาโดยไม่ได้แจ้งกรมฯขณะเดียวกันก็ยังขอความร่วมมือห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ อาทิ เทสโก้โลตัส และบิ๊กซี จัดแคมเปญลดราคาอาหารในศูนย์อาหารภายในห้าง(ฟู้ดคอร์ส) ในอัตรา 20% หรือลดเมนูละ 5-10 บาทจากราคาเมนูปกติ เบื้องต้นขอให้จัดแคมเปญครั้งแรกในช่วงปลายเดือน พ.ค. หรือ มิ.ย. นี้ และจัดแคมเปญอาหารธงฟ้าราคาถูกกว่าปกติต่อเนื่อง“3 แนวทางดังกล่าวจะเป็นมาตรการช่วยเหลือและลดค่าครองชีพประชาชน หลังประชาชนร้องเรียนถึงราคาอาหารและสินค้าที่แพงขึ้น อีกทั้งเป็นการลดภาระประชาชนในช่วงเปิดเทอม รวมถึงความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร(เอฟที) ค่าแก๊สหุงต้ม ซึ่งมาตรการนี้ก็น่าจะรองรับในช่วงการเมืองก่อนมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่พอดี “

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์ สั่งเอกชนตรึงสินค้า 6 เดือน

Posts related