รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย แจ้งว่า มหกรรมฟุตบอลโลกครั้งที่ 20 ที่ประเทศบราซิล ที่จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 12 มิ.ย.-13 ก.ค.นี้ คาดว่าจะมีเงินสะพัดไปยังธุรกิจจำหน่ายสินค้าบริโภค และสินค้าที่เกี่ยวข้อง ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกกว่า 21,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงปกติ โดยธุรกิจกลุ่มอุปกรณ์การรับชม จะมีมูลค่าสูงถึง 13,500 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มมีมูลค่า 8,000 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้ากีฬามีมูลค่า 100 ล้านบาท ซึ่งวงเงินส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นหลัก แตกต่างจากการแข่งขันฟุตบอลโลก 53 ที่ส่วนใหญ่จะตกไปอยู่ที่ธุรกิจสินค้าบริโภคส่วนอุปกรณ์หลัก ที่เป็นที่นิยมสำหรับการรับชมฟุตบอลโลก ยังคงเป็นเครื่องรับโทรทัศน์ โดยเฉพาะเครื่องรับโทรทัศน์หน้าจอใหญ่ 40 นิ้วขึ้นไป ที่มีความชัดของภาพ และเสียงที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงกล่องรับสัญญาณต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกล่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือเคเบิ้ลทีวี ที่มีช่องรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันแบบครบทุกแมทช์ การแข่งขันด้วยภาพ ที่มีความละเอียดสูง หรือกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล ที่แพร่ภาพการแข่งขันบนช่องฟรีทีวี ด้วยภาพที่มีความละเอียดสูง เป็นต้นนอกจากนี้ การที่ผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องรับโทรทัศน์ และกล่องรับสัญญาณต่าง ๆ ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ดิสเค้าท์สโตร์ ธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อ เป็นต้น ได้เข้ามาทำการตลาดกระตุ้นยอดขายเครื่องรับโทรทัศน์ และกล่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นสูง ในช่วงมหกรรมฟุตบอลโลก เช่น การผ่อนชำระเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่มีดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่ำการให้ส่วนลด หากชำระผ่านบัตรเครดิต หรือการได้รับส่วนลดเพิ่ม หากชำระเป็นเงินสดเป็นต้น ซึ่งโปรโมชั่นต่าง ๆ นี้ เขื่อว่าจะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าดังกล่าวได้ง่ายขึ้นสำหรับในช่วงครึ่งปีหลัง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านการเมืองที่มีความชัดเจน และมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการใช้จ่ายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัว มหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลกน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยกระตุ้น และผลักดันให้ตลาดเครื่องดื่ม เคลื่อนไหวคึกคักมากขึ้น โดยคาดว่าช่วงระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลก จะเพิ่มยอดจำหน่ายเครื่องดื่ม 5-10 %จากช่วงปกติ หรือ 2,800 ล้านบาท ซึ่งถือว่าลดลงจากในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งก่อน ๆ ที่จะเติบโต 10-15%% อย่างไรก็ตาม การแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ประเทศบราซิลในทวีปอเมริกาใต้ โดยมีระยะการถ่ายทอดสดการแข่งขันค่อนข้างดึก ส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งแต่ช่วง 02-00 น. ไปจนถึง 05.00 น.และถ่ายทอดในช่วงเวลา 23.00 น. เพียง 24 คู่เท่านั้น จาก 64 คู่ จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ช่องทางการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแต่ละประเภท ได้รับอานิสงส์ทางด้านยอดจำหน่ายในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ ในระดับที่แตกต่างกัน โดยช่องทางการจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีก หรือตลาดที่ผู้บริโภคซื้อเครื่องดื่มผ่านร้านค้า ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท เพื่อนำไปดื่มที่บ้าน ที่พักอาศัยจะได้รับผลดีในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกมากกว่าช่องทางอื่น ส่วนช่องทางการจำหน่าย ณ จุดขาย ตามสถานบันเทิงและร้านอาหารต่าง ๆจะลดลง เพราะช่วงเวลาถ่ายทอดส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่ร้านอาหารสถานบันเทิงปิดให้บริการแล้ว ส่วนหนึ่งยังต้องติดมาตรการเคอร์ฟิวในช่วง 00.01 น.ซึ่งนอกจากจะเป็นอุปสรรคทางด้านการเดินทางของผู้ใช้บริการคนไทยแล้วยังส่งผลถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ฟุตบอลโลกเงินสะพัดกว่า21,600 ล้านบาท

Posts related