นายศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เตรียมรุกทำการตลาดดึงกลุ่มจัดประชุมและสัมนาทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาจัดงานที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ หรือศูนย์ประชุมเชียงใหม่ โดยล่าสุด มีการติดต่อจากงานมอเตอร์โชว์แล้ว เพื่อขอดูสถานที่สำหรับใช้จัดงาน เป็น 1 ใน 4 ภาคเพื่อหลีกเลี่ยงกรุงเทพฯ เนื่องจากไม่ได้รับผลกกระทบจากการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯขณะเดียวกันก็ตรงกับการทำตลาดในขณะนี้ที่ต้องการดึงนักท่อง เที่ยวไทยให้มาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เพื่อรักษาสมดุลทางการตลาดในช่วงที่บ้านเมืองเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองและทำให้ชาวต่างชาติลดลง“ตั้งแต่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯกลุ่มการประชุมสัมนาในกรุงเทพ ยกเลิกไปแล้วกว่า 300 งาน โดยลดในกรุงเทพฯเยอะที่สุด ขณะนี้จึงต้องเร่งใช้โอกาสดึงคนไทยที่ ยังชื่นชอบเชียงใหม่ให้ไปจัดประชุมมากขึ้นแทน ส่วนตลาดต่างชาติยังถือว่าได้เปรียบและแทบไม่ได้ผลกระทบเพราะสายการบินตรงเพิ่มขึ้นกว่า 13 สายการบิน ตอนนี้เราจึงได้เตรียมตัวกับสมาคมการแสดงสินค้าไทย หรือ ทีอีเอในการประชาสัมพันธ์ศูนย์เชียงใหม่ว่ามีพื้นที่พร้อมแล้วในการรองรับกลุ่มชาวต่างชาติ”ขณะเดียวกันเชียงใหม่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนไทยอีกแห่งหนึ่งที่ยังเติบโตได้ดี คือ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยเมื่อเดือน ก.พ. มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ถึง 39%และคาดว่าในปีนี้นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 10%จาก 600,000 คนในปีทีผ่านมา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : มอเตอร์โชว์หนีม้อบเล็งจัดงานที่เชียงใหม่

Posts related