พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า เตรียมประกาศให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มาอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ จากก่อนหน้านี้คสช. ได้ออกประกาศให้เปลี่ยนผู้ดูแลกฎหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้ย้ายมาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ คสช. ที่ประกาศให้การส่งเสริมเอสเอ็มอี เป็นวาระแห่งชาติ“หลังจากนี้ทั้ง สสว. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะไม่อยู่ใต้กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ซึ่งจะทำให้หน่วยงานที่เป็นสำนักงานใต้กระทรวงฯ เหลือ 5 หน่วยงาน จากเดิมที่มี 7 หน่วยงาน การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ก็เพื่อยกระดับให้ชัดเจนว่า คสช.ให้ความสำคัญนักลงทุน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างจริงจัง จึงจำเป็นต้องลดสายการบังคับบัญชาลงให้หน่วยงานที่ให้การส่งเสริมมาอยู่ใต้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรี”  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ย้ายสสว.ขึ้นตรงสำนักนายกฯ

Posts related