นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่าสมาคมฯได้ส่งหนังสือไปยังรักษาการอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเพื่อขอให้ทบทวนประกาศมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยออกไปนอกราชอาณาจักรที่กำหนดมาตรฐานข้าวหอมมะลิออกเป็น 2 ชนิดแล้ว คือ ข้าวหอมมะลิชนิดพิเศษที่ต้องมีข้าวหอมมะลิเป็นส่วนผสมไม่น้อยกว่า 98%และข้าวหอมมะลิที่ต้องมีข้าวหอมมะลิเป็นส่วนผสมไม่น้อยกว่า92%โดยขอให้เหลือเพียงมาตรฐานเดียวคือข้าวหอมมะลิ92% เพราะสร้างความสับสนให้กับตลาดผู้ซื้อย่างมากและยังเป็นการลดเกรดข้าวหอมมะลิของไทยเองด้วย“ก่อนหน้านี้ ได้มีการหารือนอกรอบกับน.ส.ชุติมาบุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งท่านก็รับที่จะพิจารณาให้”นายชูเกียรติ กล่าวว่า มาตรฐานข้าวหอมมะลิ 98%แม้ไม่ได้มีการบังคับ แต่มาตรฐานสมัครใจผู้ส่งออกก็ไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นเกณฑ์ที่สูงเกินไปแต่กลับทำให้ตลาดผู้ซื้อสับสน เพราะเดิมทีข้าวหอมมะลิไทยมีมาตรฐานเดียว คือ 92%ดังนั้นการไปตั้งมาตรฐาน 98%ถือเป็นการลดเกรดข้าวหอมมะลิของไทยและยังถูกกดราคารับซื้อด้วยนางดวงพร รอดพยาธิ์ รักษาการอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่ากำลังทบทวนประกาศมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยออกไปนอกราชอาณาจักรใหม่ว่าสร้างผลกระทบให้กับภาคส่งออกข้าวไทยอย่างไรบ้างซึ่งเท่าที่รับทราบว่ามาตรฐานข้าวหอมมะลิที่กำหนดไว้ 2 ชนิด คือมาตรฐาน 92%เป็นมาตรฐานบังคับ ส่วน 98%เป็นมาตรฐานแบบสมัครใจ แต่หากสร้างความสับสนให้ตลาดผู้ซื้อก็อาจต้องพิจารณาให้เหลือมาตรฐานเดียว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ร่อนหนังสือทบทวนมาตรฐานข้าวหอมไทยใหม่

Posts related