นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มเพิ่ม เช่น ชาเขียว หรือ กาแฟ เป็นข้อเสนอของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่บรรจุไว้ในโรดแมปของกระทรวงการคลัง ที่เสนอไว้กับทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งหากฝ่ายนโยบายเห็นชอบกรมสรรพสามิตก็พร้อมที่จะดำเนินการทันที เพราะที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้ถามความเห็นผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม แต่ขณะนี้ยังไม่ต้องการให้ปรับขึ้น เนื่องจากศรษฐกิจไม่ดี และอาจส่งผลต่อภาระกับประชาชนมีค่าครองชีพเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม กรมสรรพสามิตมีการติดตามเครื่องดื่ม 111 รายการ ที่ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต เพราะเป็นเครื่องดื่มที่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร และไม่เป็นภัยกับสุขภาพ ว่ายังอยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ รวมทั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตทุกจังหวัด ให้ติดตามการตั้งโรงงานเครื่องดื่มใหม่ๆ รวมถึงการตรวจตู้แช่ว่ามีเครื่องดื่มใดบ้างที่ยังไม่เข้ามาในระบบ เพราะการผลิตเครื่องดื่มขายต้องได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต ถึงแม้ว่าไม่ได้เสียภาษีกรมสรรพสามิต แต่การเข้ามาอยู่ในระบบทำให้ควบคุณภาพว่าผลิตได้มาตรฐานไม่เป็นผลร้ายกับผู้บริโภค รวมถึงการได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต ก็ต้องได้รับอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาก่อนสำหรับการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม ก็เป็นต้องเป็นไปตามแผนของ สศค. ที่บรรจุไว้ในโนดแมปเสนอให้ คสช. เช่นกัน ในส่วนของกรมสรรพสามิต จะมีการเชิญผู้ประกอบการเครื่องดื่ม ผู้ผลิตน้ำมันเครื่องและล่อหลื่น มาหารือแลกเปลี่ยนความคิดถึงแนวทางการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมว่าควรเป็นอย่างไร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลุยภาษีชาเชียว-กาแฟ

Posts related