นายวัลลภ เดชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ได้ร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจเดินหน้าแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยการออกมาตรการฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อในปีแรกให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผ่านโครงการ พีจีเอส 5 วงเงิน 55,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระชำระค่าธรรมเนียมในปีแรก วงเงิน926 ล้านบาทคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ 20,000 รายและจะส่งผลให้มีเม็ดเงินสินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 1.7เท่าของวงเงินค้ำประกัน หรือประมาณ 100,000 ล้านบาท และมีวงเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจมากกว่า500,000 ล้านบาท“โครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดการค้ำประกันสินเชื่อพีจีเอส5 ของ บสย. ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 24 มิ.ย. -31 ธ.ค.58โดยขณะนี้ยังเหลือวงเงินค้ำประกันอีก160,000 ล้านบาท และการดำเนินการของ บสย. นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถลดต้นทุน ภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน อาทิอัตราดอกเบี้ย เหลือ 12% จากภาระต้นทุนจริงที่ 40%รวมถึงยังเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นด้วย”นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งยินดีเข้าร่วมโครงการของบสย. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มาขึ้นซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยเนื่องจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถือเป็นผู้จ้างงานในระบบเศรษฐกิจสูงถึง 80%นายธัชพล กาญจนกูล รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานสภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้กว่า 2 ล้านรายหรือคิดเป็น 55% จากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งหมด 2.7-2.9 ล้านรายเนื่องจากมีปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุน การขาดทักษะความรู้ด้านการตลาดและหลักประกันไม่เพียงพอ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สถาบันการเงินจับมือช่วยเหลือเอสเอ็มอี

Posts related