รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินโรงการระบบตั๋วร่วมคมนาคมว่า ขณะนี้อยู่ขั้นตอนพิจารณาคุณสมบัติเทคนิคของผู้เข้าประกวดราคาโครงการระบบตั๋วร่วมคมนาคม 4 ราย ประกอบด้วย กลุ่มอินดราจากสเปนและบริษัทไทยบิทิสคิวตี้ปริ้นติ้ง จำกัด  กลุ่มบีเอสวี  ซึ่งประกอบด้วย  บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หรือ บีทีเอสซี ของไทยเป็นแกนนำ พร้อมด้วยบริษัท สมาร์ทแทรฟฟิค จำกัด และกลุ่มวิกซ์จากออสเตรเลียร่วม นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเอที ซึ่งมีบริษัทไทยทรานสมิทชั่นอินดัสตรี้ ร่วมกับเอเซอร์ และกลุ่มเอ็มเอส ซึ่งมีกลุ่มเอ็มเอสไอจากสิงคโปร์ ร่วมกับบริษัทสามารถ คอมเทค จำกัด ของไทย สำหรับขั้นตอนจากนี้จะเปิดซองราคาประมูล หากรายใดผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติด้านเทคนิค และเสนอราคาต่ำสุดจะได้เป็นผู้ชนะในการเปิดประมูล “เบื้องต้นมี 2 ราย ที่ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิคแล้ว แต่ต้องพิจารณาให้ครบก่อนจึงจะตอบได้ว่าผ่านทุกกลุ่มหรือไม่ หากพิจารณาเสร็จแล้ว ในเดือนก.ค.จะสามารถลงนามในสัญญากับบริษัทที่ชนะการประกวดราคา และสามารถเริ่มดำเนินงานได้ในเดือนส.ค.57 นี้” รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ ระยะแรก ตั้งแต่เดือนส.ค.57 จะเป็นการออกแบบรายละเอียด การเขียนระบบ โปรแกรมโดยใช้เวลา 6 เดือน ถัดจากนั้นระยะ 2 จะติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์  ระยะ 3 ใช้เวลาอีก 6 เดือนเชื่อมต่อระบบกับโครงการนำร่อง  ระยะ 4 ทดสอบเชื่อมต่อระบบกับระบบของผู้ให้บริการที่มีอยู่กับรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ และรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) และระยะ 5 จะเป็นการทดสอบระบบทั้งหมด “ในระยะ 3 ก็สามารถใช้งานระบบตั๋วร่วมได้แล้ว แต่จะให้เสร็จสมบูรณ์จริงต้องเป็นระยะที่ 4 ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จจะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มาก เพราะตั๋วโดยสารใบเดียวจะใช้ได้กับทุกระบบ ขณะเดียวกันยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในการช่วยลดต้นทุนลง เพราะไม่ต้องมีค่าบริหารจัดการเงินสดในแต่ละวันเองเหมือนปัจจุบัน” สำหรับการจัดเก็บค่าโดยสารเป็นเรื่องของอนาคตที่ระดับนโยบายเป็นผู้กำหนดว่า จะเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียว หรือจะเก็บในอัตราลดลงเท่าไร เช่น กรณีขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอส แล้วไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินจะเก็บในอัตราเริ่มต้นใหม่เหมือนในปัจจุบัน หรือจะเก็บโดยคิดตามระยะทางหรือสถานีที่ใช้บริการแทน เพราะในส่วนของระบบตั๋วร่วมจะเป็นศูนย์บริการจัดการรายได้กลาง หรือแบบเคลียริ่ง เฮ้าส์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สนข.เดินหน้าประกวดราคาระบบตั๋วร่วม

Posts related