น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้นำสภาพคล่องของธนาคารจ่ายเงินสำรองให้ชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวเพิ่มไปก่อน หากสภาพคล่อง วงเงิน 40,000 ล้านบาท ใกล้หมดลง เพราะ ธ.ก.ส. ยังมีสภาพคล่องเหลืออีกจำนวนมาก เนื่องจากขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปในวันที่ 6 มิ.ย.นี้   ทั้งนี้ สบน.จะทบทวนแผนการกู้เงินก้อนแรก 50,000 ล้านบาท จากเดิมที่เปิดประมูลเงินกู้ใน วันที่ 3 มิ.ย.57 วงเงิน 50,000 ล้านบาท แต่ให้ส่งมอบในที่ 6 มิ.ย.57 วงเงิน 30,000 ล้านบาท และในวันที่ 13 มิ.ย.57 อีก 20,000 ล้านบาท แต่ สบน. จะหารือกับสถาบันการเงินที่เข้าประมูล เพื่อให้สามารถส่งมอบเงินทั้ง 50,000  ล้านบาท ในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ได้หรือไม่ เพราะ ธ.ก.ส.จ่ายเงินชาวนาได้เร็วกว่าที่คาดไว้ จากเดิมที่คาดว่าจ่ายได้เต็มที่วันละ 4,000 ล้านบาท แต่จ่ายจริงล่าสุดได้ถึงวันละ 9,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สัปดาห์หน้า สบน.จะออกหนังสือเชิญสถาบันการเงินทั้ง 32 แห่ง ให้ยื่นประมูลเงินกู้ที่เหลืออีกประมาณ 40,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้กระทรวงการคลังกู้เงินจำนำข้าวไม่เกิน 92,400 ล้านบาท รายงานข่าวจาก  ธ.ก.ส. กล่าวว่า สำหรับยอดจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 56/57 ช่วง 5 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 26-30 พ.ค.57  ธนาคารได้จ่ายให้เกษตรกรไปแล้ว 303,950 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,878.23ล้านบาท แบ่งเป็น วันที่ 26 พ.ค. จ่ายไป 3,544 ราย วงเงิน 311.94 ล้านบาท, วันที่ 27 พ.ค.จ่ายไป 35,943 ราย วงเงิน 4,000.21 ล้านบาท วันที่ 28 พ.ค. จ่ายไป 61,661 ราย วงเงิน 6,657.85 ล้านบาท วันที่ 29 พ.ค. จ่ายไป 84,233 ราย วงเงิน 9,002.04 ล้านบาท และวันที่ 30 พ.ค. จ่ายไป 118,569 ราย วงเงิน 11,633.78

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สบน.หารือธ.ก.ส.ควักเงินสำรองเพิ่ม

Posts related