นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ได้ปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานของอาเซียน ตามข้อตกลงกับประเทศสมาชิกในอาเซียนทั้ง19 รายการแล้ว 17 รายการ เหลืออีก 2 รายการ คือ ยางล้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และยางล้อรถบรรทุก ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย  และนักวิชาการ โดยมั่นใจว่า อีก 2 รายการ จะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในสิ้นปี 58 แน่นอน ซึ่งหากปรับทุกรายการได้มาตรฐานอาเซียน จะช่วยให้การผลักดันการส่งออกระหว่างประเทศสมาชิกได้สะดวกขึ้น เพราะเป็นมาตรฐานเดียวกัน  แหล่งข่าวจาก สมอ. กล่าวว่า ในส่วนของนโยบายอาเซียนด้านมาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยาง ความคืบหน้าการทำงานด้านด้านผลิตภัณฑ์ยาง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ชาติสมาชิกผลักดันมาตรฐานร่วมกัน ซึ่งในส่วนของไทยได้เสนอผลักดันให้มาตรฐาน หรือ มอก. ผลิตภัณฑ์ยาง 10 มาตรฐานของไทยให้เป็นมาตรฐานอาเซียน เช่น ถุงมือยาง แผ่นยางปูพื้น แผ่นยางรองพื้น ยางล้อตัน  ยางถอนขนไก่ ขณะที่ประเทศอื่นๆ แม้มีหลายประเทศที่เป็นผู้ผลิตยางพารา แต่พบว่า มีเพียงมาเลเซียเท่านั้น ที่เสนอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มาจากยางพาราเป็นจำนวนมากเหมือนไทย แต่เนื่องจากมาตรฐานที่เสนอนั้น เป็นสินค้าคนละกลุ่มกับของไทย จึงเชื่อว่า 10 มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยางที่ไทยเสนอไปนั้น จะได้รับการยอมการเป็นมาตรฐานของภูมิภาค อย่างไรก็ตามคาดว่า การยอมรับมาตรฐานทั้งหมดจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ แต่หากทำได้ในระยะยาวจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการไทย ที่เมื่อผลิตสินค้าแล้วก็สามารถส่งออกไปขายประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกขึ้น เพราะเมื่อผลิตได้ตามมาตรฐานสินค้าของไทยแล้ว เท่ากับได้มาตรฐานภูมิภาค โดยไม่ต้องตรวจสอบมาตรฐานซ้ำอีกเมื่อส่งสินค้าออกไปขายในอาเซียน “ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการผลิตยางพาราในประเทศมากคือไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แต่ที่ผลักดันมาตรฐานในประเทศให้เป็นมาตรอาเซียน คือ ไทย กับมาเลเซีย และมาตรฐานที่ทั้ง 2 ประเทศเสนอส่วนใหญ่ไม่ได้ทับซ้อนกัน และของไทยเองก็เป็นมาตรฐานที่เป็นสากลอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาที่สมาชิกจะไม่ยอมรับ  แต่ตอนนี้ผู้แทนที่เข้ามาหารือก็อยู่ระหว่างกลับไปหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศ และจะกลับมาหารือกันอีกครั้งในเดือนก.ย. นี้”  นายเจน นำชัยศิริ รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกในแต่ละปีค่อนข้างสูง และไทยเป็นประเทศที่ส่งออกยางธรรมชาติมากที่สุดในโลก โดยถ้าผู้ประกอบการสามารถพัฒนาการผลิตสินค้าได้ตามข้อกำหนดที่มีมาตรฐาน มอก. ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ระหว่างจะสามารถเพิ่มมูลค่าส่งออกได้อีกมาก   ทั้งนี้ส.อ.ท.มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์ยางทุกประเภทปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 700,000 ล้านบาทต่อปี  และส.อ.ท. ได้เพิ่มเป้าหมายการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางทุกประเภทที่ 1 ล้านล้านบาทในปี 63 เนื่องจากได้พัฒนาทั้งคลัสเตอร์ยาง โดยตลาดที่มีศักยภาพที่ไทยจะส่งออก  คือ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ รวมถึงตลาดอาเซียนบวก 6 ประกอบด้วย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สมอ.ปรับมาตรฐานยานยนต์ไทย

Posts related