นางกุณฑีรา ตันติรังสี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯ ได้ตัดสิทธิ์รายชื่อคนพิการที่ได้รับโควต้าสลากฯ (ล็อตเตอรี่) ที่ไม่มาแสดงตัวและรับล็อตเตอรี่ไปจำหน่ายตามที่กำหนดไว้กว่า 1,254 ราย รวม 7,546 เล่ม ราคาเล่มละ 4,000 บาท ซึ่งสำนักงานสลากฯ ได้นำโควต้าดังกล่าว ไปจัดสรรแบบสุ่มให้คนพิการที่อยู่ในรายชื่อสำรองไว้ โดยเปิดโอกาสให้รายชื่อสำรองเหล่านั้นมาแสดงตัวภายในวันที่ 18-25 ก.ค.นี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ที่สำนักงานสลากฯ สนามบินน้ำ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ จากผลการคัดเลือกจัดลำดับคนพิการที่แจ้งความประสงค์ขอรับสลากฯไปจำหน่าย ที่ให้สิทธิ์คนพิการที่ได้รับคัดเลือกจัดลำดับที่แจ้งความประสงค์ไว้ตั้งแต่ลำดับที่ 1-3,340 ราย และให้เข้ามาแสดงตัวพร้อมหลักฐาน และนำสลากฯไปจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 14-17 ก.ค.ทีผ่านมานั้น ณ สำนักงานสลากฯ แต่ปรากฎว่า ไม่มารายงานตัวถึง 1,254 ราย ดังนั้น สำนักงานสลากฯ จึงอาศัยพ.ร.บ.สำนักงานสลากฯ พ.ศ. 2517 มาตรการ 17 และ 19 ซึ่งให้คนพิการที่มีรายชื่ออยู่ในลำดับการสุ่ม ที่เป็นรายชื่อสำรองตั้งแต่ ลำดับที่ 3,341-4,594 มาแสดงตัว และรับสลากฯกินแบ่งไปจำหน่ายแทนในวันที่กำหนดไว้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับของสำนักงานสลากฯ"ทั้งนี้ รายชื่อสำรองลำดับดังกล่าวนั้น ให้นำเงินสดมาชำระค่าสลากฯคนละ 22,320 บาท และรับสลากฯไปจำหน่ายได้ทันที อย่างไรก็ดี สำนักงานสลากฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรสลากฯ ให้แก่ผู้มาแสดงตัวตามจำนวนที่คงเหลือ จนกว่าจะครบตามจำนวนที่จัดพิมพ์ออกจำหน่าย 20,000 เล่มเท่านั้น"รายงานข่าวจากสำนักงานสลากฯ แจ้งว่า จำนวนผู้พิการที่ไม่เข้ามาแสดงตัวกว่า 1,254 รายนั้น สำนักงานสลากฯได้ติดต่อแ ละสอบถามเกี่ยวกับสิทธิ์ที่ได้รับสลากไปจำหน่ายครบทุกรายแล้ว โดยทุกรายรับทราบถึงสัญญาการจัดสรรอย่างครบถ้วน ซึ่งส่วนหนึ่งที่ไม่มารับสลากฯไปจำหน่าย เนื่องจากอาจเป็นผู้พิการที่ไม่สามารถขายสลากฯได้ด้วยตนเอง ทำให้ไม่ตรงกับสัญญาที่สำนักงานสลากฯได้แจ้งไว้ จึงต้องสละสิทธิ์ในการรับสลากฯไปจำหน่าย และอาจเกี่ยวข้องกับวงเงินที่จะเข้ามารับสลากฯไปจำหน่าย ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายกว่าคนละ 22,320 บาท บางรายอาจไม่มีเงินเพียงพอขณะเดียวกัน ในงวดประจำวันที่ 1 ส.ค.57 นี้ สำนักงานสลากฯ จะไปออกสลากสัญจร ที่ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน มาร่วมชมการออกรางวัล เพื่อพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และความโปร่งใสในการออกรางวัลด้วยตัวเอง ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สลากฯ แจงตัดสิทธิ์โควต้าคนพิการ

Posts related