นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ได้รับมอบนโยบายจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้พิจารณาแนวทางการสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากการเผาขยะ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง เพราะปัจจุบันปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีมากถึง23ล้านตันต่อปี และมีขยะเพียง1ใน3เท่านั้นที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ส่วนที่เหลือนอกจากจะไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ยังสร้างภาระให้กับประเทศ และภาระงบประมาณที่ต้องสูญเสียไปจากการกำจัดที่ไม่ถูกวิธีทั้งนี้หัวหน้าคสช. เห็นว่า ในต่างประเทศการกำจัดขยะนั้น มีวิธีการคิดที่หลากหลาย และมีประโยชน์ต่อการกำจัดที่ได้ประโยชน์คืนกลับมาหลายเท่า โดยนอกเหนือจากการนำมาผลิตเป็นพลังงานแล้ว ยังเกิดอุตสาหกรรมขึ้นใหม่อีก2ประเภท คือ อุตสาหกรรมการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ และอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งเชื่อว่า จะมีนักลงทุนรายรายสนใจเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเหล่านี้หลายราย เพราะเทคโนโลยีที่ใช้ก็ไม่ได้สูงมาก“หัวหน้าคสช.ได้ให้ความสนใจกับความมั่นคงในเรื่องพลังงานเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องของขยะที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถนำมารีไซเคิลได้ หรือนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานก็เป็นโอกาสที่ช่วยลดปริมาณขยะในประเทศให้ลดลงได้ และถือเป็นจุดเน้นจุดหนึ่งที่สำคัญของสศช.ต้องทำแผนมาเสนออีกครั้ง เบื้องต้นแนวทาวคิดการผลิตไฟฟ้าจากขยะได้เริ่มทดลองในพื้นที่ทหารเป็นการนำร่องแล้ว และต่อไปคงต้องมาดูว่าจะขยายผลออกมาเป็นอย่างไรบ้าง”อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีพล.อ.อุดมเดช สีตบุตรรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคสช. เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ก็ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า พลังงาน ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะขนาดเล็ก โดยให้กระจายในส่วนราชการ โดยเฉพาะหน่วยทหาร เพราะมีความพร้อม เช่น หน่วยทหารใน จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดสระบุรี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สศช.หนุนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล

Posts related