นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดเผยว่า สสว. เตรียมเสนอ 8 โครงการ วงเงินงบประมาณ 12,783.70 ล้านบาท  ช่วยเหลือทั้งด้านการเงิน การตลาด และการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ 2.8 ล้านราย ให้พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. ในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 2 มิ.ย. นี้  โดยเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน   สำหรับโครงการที่ต้องทำเร่งด่วน ภายใน 2 -3 เดือน มี 5 ข้อ เช่น โครงการชดเชยค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อบรรษัทค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในอัตรา 1.75% ในปีแรก ให้กับผู้ประกอบการจำนวน 5,000 ราย วงเงิน 262.8 ล้านบาท  , โครงการการเอสเอ็มอีรีสตาร์ท เพื่อเสริมสภาพคล่องและลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายธนาคาร  ชดเชยดอกเบี้ยให้ อัตรา 3% ต่อปี วงเงินไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท น่าจะช่วยได้ 10,000 ราย วงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท จะขอบกลางมาใช้จ่ายในโครงการนี้ 800 ล้านบาท , โครงการเชื่อมโยงการตลาดเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน จะร่วมกับหน่วยงานอื่น ส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 500 ราย ผ่านโมเดิร์นเทรด วงเงิน 95 ล้านบาท ,โครงการส่งเสริมธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียน และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ส่งเสริมผู้ประกอบการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศในอาเซียน ระยะเวลา 3 ปี วงเงินงบประมาณ 250 ล้านบาท รวมทั้งโครงการยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อการค้าชายแดน โดยร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงจังหวัดที่มีด่านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนและผู้ที่ดำเนินธุรกิจส่งออกกับประเทศเพื่อนบ้าน มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี รวม 4,500 ราย หรือปีละ 1,500 ราย และพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าชายแดน 5 จุด  ใช้งบประมาณ 225 ล้านบาท ส่วนอีก 3 โครงการ ก็มีสำคัญในการช่วยเหลือเอสเอ็มอี แต่ไม่เร่งด่วนมากคือ เช่น โครงการสนับสนุนการปรับปรุง ฟื้นฟู เครื่องจักร ให้แก่ เอสเอ็มอี  เพื่อลดภาระดอกเบี้ยแก่เอสเอ็มอี โดยชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการจำนวน 1,000 ราย ในอัตรา 5% ต่อปี วงเงินสนับสนุนไม่เกินรายละ 3.5 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปีวงเงินงบประมาณ 3,100 ล้านบาท, โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยร่วมกับสถาบันยานยนต์และสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เน้นจัดทำสนามทดสอบการจำลองสถานการณ์การขับขี่เพื่อประเมินสมรรถนะสำหรับทดสอบรองรับมาตรฐานในประเทศ ระยะเวลา 3 ปีวงเงิน 8,050.9 ล้านบาท โดยจะของบประมาณจากรัฐบาลต่อไป , โครงการลงทุนในธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยหรือไมโคร เครดิต เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยมาก อาทิ ร้านเสริมสวย ร้านก๋วยเตี๋ยว ที่ใช้ทุนตนเอง ไม่ได้ขอสินเชื่อจากธนาคาร สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่ต้องมมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยไม่สูงเกินไป  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สสว.ชง“ประจิน”ของบ1.2หมื่นล้านบาท

Posts related