นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท เปิดเผยว่ าทอท. ได้จัดโครงการที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรีหรือ เลดี ปาร์กิง ที่ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งคือ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จัดพื้นที่อาคารจอดรถ 2 ชั้น 3 ทั้งชั้นจอดรถได้ 450 คัน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสตรีอำนวยความสะดวก แต่เนื่องจากมีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานวันละกว่า 100,000 คน จึงอนุญาตเฉพาะสุภาพสตรีที่เดินทางคนเดียวหรือ มีเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีร่วมทางด้วย สามารถจอดรถได้ โดยจะทดลองเปิดให้บริการในวันที่ 7 ส.ค. 57 และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.57 นี้เป็นต้นไปสำหรับที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย และท่าอากาศยานภูเก็ตนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดพื้นที่จอดรถเลดีปาร์กิง บริเวณหน้าอาคารจอดรถผู้โดยสาร ส่วนท่าอากาศยานดอนเมือง มีแผนจะปรับปรุงที่จอดรถชั้น 3 เอ และ 3 บี ของอาคารจอดรถ 7 ชั้น เพื่อเป็นที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรีจอดรถได้ 200 คัน ซึ่งจะใช้เวลาปรับปรุง 2เดือนส่วนท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นกัน นอกจากการจัดพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ได้มอบนโยบายให้ท่าอากาศยานทุกแห่ง พิจารณาการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และการดูแลด้านความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราอีกด้วย ซึ่งทอท.คาดว่าลานจอดรถสำหรับสุภาพสตรีนี้ จะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ที่เป็นสุภาพสตรีเป็นอย่างดี“ทอท.ให้ความสำคัญในการดูแล และอำนวยความสะดวกผู้พิการ สุภาพสตรี และผู้สูงอายุ ที่ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่า อากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ และที่ผ่านมาได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานทุกแห่ง เพื่อให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ได้ใช้บริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สุวรรณภูมิจัดที่จอดรถผู้หญิง 6 แห่ง

Posts related